Huomioi lennon aikana aktivoituvat vaara-alueet

tiistai 11.04.2023
TEKSTI

 

Harrasteilmailijoiden kasvavana riesana ovat vaara-alueet D ja rajoitusalueet R, joita varataan nykyään aiempaa enemmän. Suomen ilmatilassa on yhteensä noin 150 R- ja D-aluetta. Esimerkiksi puolustusvoimien varaamia D-alueita on 16. Osa D-alueista on kuitenkin tehty harrasteilmailua varten. Miehittämättömälle ilmailulle varattuja D-alueita on 26 ja harraste- ja urheiluilmailulle varattuja D-alueita on 59.

 

Vaara- ja rajoitusalueet tulee huomioida lennonsuunnittelussa. Alueista ei tietenkään ole pelkkää haittaa, vaan esimerkiksi purjelentäjät hyötyvät purjelentoa varten varatusta D-alueesta. Näin heillä on omaan ilmailuun alue, jossa he voivat lentää muun liikenteen häiritsemättä. Ilmatilankäyttäjille on eduksi, että vaara-alueella tapahtuvan toiminnan luonne ilmoitetaan alueen yhteydessä, voivathan esimerkiksi urheiluilmailu ja puolustusvoimien toiminta aiheuttaa erilaisia vaaroja.

 

 

Ilmailijoiden etu on, että alueet varataan vain siksi aikaa, kun ne ovat aidosti käytössä. Näin alueiden varausajat voivat olla lyhyitä. Aiempaa dynaamisempi D- ja R-alueiden varaaminen kuitenkin tuo uuden haasteen lennonsuunnitteluun. Esimerkiksi D-alue voi aktivoitua vain tunnissa, sillä alueen käyttäjän tulee ilmoittaa AMC:lle alueen aktivointitarpeesta vähintään tuntia ennen.

 

Matkalentäjän näkökulmasta tunti on lyhyt aika vaara-alueen aktivoimisessa. Vaikka matkalennolle lähtenyt olisi ennen lentoa tarkistanut NOTAMIT, on mahdollista, että reitille osuva D-alue aktivoituukin lennon aikana. NOTAMIt päivittyvät puolen tunnin välein, eli on mahdollista, ettei NOTAMeihin ennen lentoa perehtynyt lentäjä tiedä D-alueen aktivoitumisesta hänen matkalentonsa aikana. Toki valvotussa ilmatilassa asiasta saa tiedon lennonjohdosta.

 

 

Ilmailuliitto valvoo harraste- ja urheiluilmailijoiden etua. Osa tätä työtä on huolehtia siitä, että harraste- ja urheiluilmailuun on ilmatilaa jatkuvasti eri puolilla Suomea käytössä.

 

Liiton edunvalvonnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että ilmailijat voivat läpäistä D-alueet valvotusti. Tämä mahdollistaa ilmailun joustavasti niin, että huolellisesti toimien vaara-alueet eivät haittaa harrasteilmailua. Vaikka D-alueet on huomioitava lennonsuunnittelussa ja lentämisessä, ilmailijoiden etu on, että muut ilmatilan käyttäjät varaavat alueen D-alueena eivätkä R-alueena. R-alue rajoittaisi lentämistä D-aluetta enemmän, sillä ilmailijoiden on aina kierrettävä R-alue.

 

Tavanomaisen harrastamisen lisäksi ilmatilaa tarvitaan myös kilpailuiden järjestämisessä. Ilmailuliiton edunvalvontapäällikkö on koonnut kauden 2023 ilmatilatarpeet ja esitellyt niitä Traficomille, Puolustusvoimille ja eri sidosryhmille sekä pyrkinyt varmistamaan, että ilmailutapahtumat saadaan pidettyä.

 

Lentokauden alussa on syytä kerrata paitsi oman ilmailulajin lajikohtaiset taidot myös yleiset ilmatilan käyttöön liittyvät turvallisuusseikat.

 

Kirsi Seppälä
päätoimittaja