Homma hanskassa, hanskat hukassa

perjantai 23.12.2022
TEKSTI KIRSI SEPPÄLÄ

 

Hyvinkään onnettomuusraportti on karua luettavaa. Sydän- ja verisuonitauteja sairastanut vanhus sai toistuvasti lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja kuoli kertauskoululennon päätteeksi. Koneelle ei ollut haettu hyväksyntää koulutuskäyttöön. Opettajalla ei ollut kaikkia tarpeellisia lennonhallintalaitteita.

 

Raportista jää ristiriitainen tuntu: Ilmailulääkäri ei pääosin tunnista iän ja monien sairauksien tuomaa lisäriskiä ja riskin kasvamista vuosi vuodelta; turvallisuussuosituksissa ei ohjeisteta kansallisen tason ilmailulääkäreitä lainkaan, vaan suositus on tiedon lisäämistä kansainvälisellä tasolla.

 

Raportin mukaan ilmailulääkärillä ja -viranomaisella on monisairaiden lentäjien arvioinnista vain rajallisesti kokemusta. Toisaalta siteerataan useampiakin tutkimuksia aiheesta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon raportti kertoo 602 kuolemaan johtaneen ilmailuonnettomuuden ruumiinavaustiedoista selviävän, että sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät löydökset olivat yleisimpiä ja niitä oli noin 85 prosentissa onnettomuustapauksista.

 

Moottorilentoa harrastetaan yleensä PPL- tai LAPL-lupakirjalla. Medikaalivaatimuksissa ei ole kattavaa listaa suoraan hylkäävistä sairauksista. LAPL-luokan medikaalin myöntämisestä päättää ilmailulääkäri itsenäisesti, luokan 2 medikaalin myöntämisestä ilmailulääkäri neuvottelee tarvittaessa viranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa. Luokan 1 medikaalin ratkaisu on joskus siirrettävä viranomaiselle. Medikaali on mahdollista hyväksyä tarvittavin rajoituksin, kun sairaus on hoidettu ja seurannassa.

 

Mitä alemman riskitason lupakirjaluokasta on kyse, sitä suurempi riski on hyväksyttävää; ilmailija on enemmän vaaraksi itselleen kuin muille. Onneksi kone ei pudonnut 47 000 asukkaan Hyvinkään keskustaan.

 

Oikeusturvan kannalta on oikein, että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon perustuvaan sääntelyyn. Arkijärjellä useita sydän- ja verisuonitauteja sairastava tai sairastanut vanhus ei ole lentokelpoinen. Vaikka ilmailulääketieteessä ikääntyviä ei olisi tutkittu paljoa, geriatriassa on. Ikääntyminen johtaa lopulta aina elimistön rappeutumiseen, haurastumiseen ja sairauksiin. Korkea ikä ei yksin ole medikaalin hylkäämisen syy, mutta voidaanko oikeasti olettaa, että liki 80-vuotiaan, monisairaan lentäjän kokonaisriski pienentyisi.

 

Ilmailulääkäri joko myöntää, myöntää rajoituksin tai hylkää medikaalin. Ilmailijalla on vastuu arvioida terveyttään, toimintakykyään ja riskejä. Medikaaliin liittyviä oikeuksia ei saa käyttää, jos tietää terveydentilansa heikentyneen – näin kuitenkin tapahtui.

 

Kerhoissa harrastavat sitoutuvat yhteisiin toimintatapoihin. Yksin omalla koneella tai pienessä kimpassa harrastavat jäävät kerhokontrollin ulkopuolelle. Kertauskoululennon koulutettava lentäjä putosi turvaverkkojen ohi. Ilmailulääkäri, viranomainen, lentäjäkaverit sen enempää kuin lennonopettaja tai lentäjä itse eivät onnistuneet muuttamaan tapahtumien kulkua. Turvallisuuskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä on opittavaa.

 

Kirsi Seppälä
päätoimittaja