Haaveisiin potkua ilmailulukiosta

torstai 05.12.2019
TEKSTI Kari Martiala
KUVAT Kari Martiala ja Mikko Lumme

Ensimmäisen yksinlennon jälkeen opiskelija saa ilmailulinjan logolla varustetun lippiksen.

”LUKION JÄLKEEN HAEN OPISKELEMAAN LIIKENNELENTÄJÄKSI”

JÄRVENPÄÄLÄINEN Nea Harapainen, 16, on ilmailulinjan uusia opiskelijoita.

”Hain ja pääsin myös Vääksyyn opiskelemaan, mutta tämä veti enemmän puoleensa. Täällä on hyvä ilmapiiri ja opiskelu­jen myötä saa ilmaiseksi lentolupakirjan”, hän iloitsee.

Ilmailuopinnot ovat olleet tässä vaiheessa lähinnä rullaus­harjoituksia sekä yksi kokeilulento, jolla tutustuttiin lentämi­seen. Kokemus on ollut hänestä aivan huikea.

”Kiinnostus lähti vuosi sitten kesällä: mietimme äidin kans­sa, mihin haen yhteishaussa ja juuri silloin lentokone lensi ylitsemme. Sanoin, että mitäs jos minusta tulisikin lentäjä, sillä lentokoneet ovat aina kiinnostaneet”, hän naurahtaa.

”Opiskelu on käynnistynyt oikein hyvin, pääsin nopeasti kärryille opinnoista.”

Ilmailuopinnot antavat Harapaisen mielestä myös motivaa­tiota lukion suorittamiseen.

”Ilmailulinjalla on selvä päämäärä ja teemme töitä sen eteen. Ja olen jo näin lähellä unelmaani, olen jo opiskelemas­sa lentämistä.”

Harapaisen tavoitteena on hakea lukion jälkeen Poriin, Suomen Ilmailuopistoon ja sieltä ensisijaisesti Finnairille liikennelentäjäksi.

Elämä Pudasjärvellä poikkeaa melkoisesti pääkaupunki­seudusta, mutta rauhallinen elämä on ollut Harapaisesta ihanaa. Sekä tietysti se, että alueella näkee paljon poroja.

”Pudasjärvellä järjestetään tutustumispäiviä ja silloin saa jo pintaraapaisun, minkälaista tämä opiskelu on. Heti kun tulin, tunsin että kuulun tänne, luokkalaiset ovat tosi mukavia tyyp­pejä, meillä on hyvä tiivis porukka, ei tunnu yksinäiseltä”, hän lähettää terveiset nuorille ilmailusta kiinnostuneille.

Pudasjärven lukion ilmailulinja toimii maailman suurim­massa hirsikoulussa, Suomen hirsipääkaupungiksi itsensä julistaneella Pudasjärvellä. Koulun rakentamiseen on käytetty hirttä peräti 28 kilometriä, neliöiksi muutettuna 9 800 neliö­metriä. Opiskelijoita ja oppilaita on noin 720, joista lukiolaisia on noin 120. Hirsikampuksella on myös kansalaisopiston toimintaa ja aikuisen maahanmuuttoväestön opetusta.

 

”HIENOA PÄÄSTÄ LENTÄMÄÄN YKSIN”

PUDASJÄRVELÄINEN ABITURIENTTI Nuutti Ervasti, 18, on ensimmäisen ilmailulinjan opiskelijoita. Nyt teoriaopinnot on hoidettu ja enää muutama lentotunti puuttuu pääsystä tarkastuslennolle. Sen jälkeen taskussa on oma lentolupakirja.

”Kaverini ovat kovin ihmetelleet, pääset­kö ihan oikeasti lentämään yksin lentoko­neella”, Ervasti naurahtaa.

Hän on aina ollut kiinnostunut ilmailusta ja lukion jälkeen ykkösvaihtoehto on ura liikennelentäjänä.

”Ilmailulinja on mahtava mahdollisuus suorittaa lentolupakirja melkein ilmaiseksi. Minua kiinnostaa myös pääsy Ilmasota­kouluun Tikkakoskelle, se on ainoa reitti hävittäjälentäjäksi. Tikkakoskelle valitaan joka vuosi kolmisenkymmentä uutta op­pilasta ja paperihakuvaiheessa on hyötyä, että minulla on jo valmiina lentolupakirja – siellä kysytään kuitenkin harrastunei­suutta.”

Lentäminen on Ervastin mielestä muka­vaa ja se on myös hyvä harrastus.

”Pudasjärvellä on aktiivista purjelento­toimintaa ja olen päässyt kerran kokeile­maan purjelentoakin. Olihan se aika siistiä, kun moottorin ääntä ei kuulu.”

Koulutuksessa on ollut hienoa päästä tutustumaan erilaisiin kohteisiin, kuten Rajavartiolaitoksen kalustoon Helsingissä ja Rovaniemellä.

 

VÄÄKSYN YHTEISKOULUN ILMAILULINJA

VÄÄKSYN YHTEISKOULUN ilmailulinjan ta­voitteena on antaa teoreettinen tietopohja ilmailusta harrasteena ja ammattina sekä am­matissa että harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia. Linjalle otetaan joka vuosi 20–25 uutta opiskelijaa. Lukiokurssien vetämisestä vastaa Päijät-Hämeen Ilmailuyhdistys.

Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa am­matillisista koulutusväylistä ja työn ominais­piirteistä vaatimustasoineen. Ilmailun opetus kehittää myös ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia. Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää kokonaispersoonallisuutta.

Lupakirjaan johtavan UPL, LAPL(A) tai PPL(A) lento-osan voi suorittaa omakustantei­sena lukion kurssina. Ilmailuyhdistys tarjoaa yhteistyössä Blue Skies Aviation oy:n kanssa UPL, LAPL(A) sekä PPL(A) koulutusta sekä näihin liittyvää jatko- ja täydennyskoulutusta.

www.phil.fi

JATKO-OPINTOJA LUKION JÄLKEEN

SUOMALAISET ILMAILUALAN osaajat ovat perustaneet AiRRhow-kump­panuusverkoston, jonka tavoittee­na on tehdä Suomesta ilmailualan koulutuksen kärkimaa. Allianssin myötä Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakou­lu ovat käynnistämässä maan ensimmäistä ilmailualan korkea­koulutukseen liittyvää koulutus­vientihanketta, jossa maksullista koulutusta tarjotaan Suomen ja Euroopan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

AiRRhow-allianssin kehittämi­sessä ovat mukana muun muassa Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan liitto, Business Tampe­re, Pirkkala, Tampereen kauppaka­mari sekä Finavia. Myös Satakun­nan lennosto tukee hanketta.

Lentäjäkoulutukseen integ­roitujen opintojen tarjoaminen pyritään aloittamaan vuoteen 2025 mennessä. Allianssin tavoitteena on, että Patria Pilot Trainingin ja korkeakoulujen yhteistyö alkaisi ensi vuonna yhteisesti toteutetta­vana maksullisena koulutuksena, jonka kautta opiskelijat voisivat suorittaa opintoja Tampereen yli­opistossa ja Tampereen ammatti­korkeakoulussa.

”Yliopistotasoinen ja tiiviisti yritysten kanssa yhteistyössä to­teuttava laaja ilmailualan koulutus on maailmalla harvinaisuus, vaikka sille on selkeästi kysyntää. Tämä on kilpailuvalttimme. Pystym­me tarjoamaan uraauurtavaa ja ilmailualaa kokonaisvaltaisesti palvelevaa opetusta”, sanoo Tam­pereen yliopiston uusi lentotek­niikan Industry professor Stephen Wright, joka on kansainvälisesti laajalti tunnettu ilmailualan asian­tuntija.

www.airrhow.fi