23.02.2021 Uutiset

Suomen Ilmailuliitto vaatii pienlentokentät osaksi liikenneverkostoa

Suomen Ilmailuliitto on antanut lausuntonsa Liikenne 12 -ohjelman suunnitelmaluonnoksesta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Ilmailuliitto on muistuttanut lausunnossaan ilmailun riittävän kokonaisarvioinnin puuttuvan suunnitelmasta. Suomessa on noin …

01.10.2018 Tiedotteet

Helsingin tulisi luopua Malmin lentoaseman kaavoitushankkeesta

Helsingin kaupungin kaavailemaa rakentamista Helsinki-Malmin lentoasema-alueella ei voida aloittaa Nallenrinne ja Lentoasemakorttelit alueista esitettyjen asemakaavojen kaavaluonnosten mukaisesti sisällöllisesti eikä ajallisesti. Helsinki-Malmin lentoasemalla on kansallisesti tärkeä merkitys koko Suomelle. Aluetta tulisi …

19.10.2017 Ilmailu-lehti

Korpikenttä on luonnon ystävä

Lentokenttiä vastustetaan usein siitä syystä, että niiden pelätään tuhoavan luontoa. Oikeasti asia on päinvastoin: lentokentät ovat varsinaisia luonnon turvapaikkoja. Lentokentillä menestyvät omaleimaiset lajit, jotka ovat muualla harvinaistuneet. Pienlentokenttien luontoa on …

19.10.2017 Ilmailu-lehti

Näin liikut turvallisesti kentällä

Kun lentoasemalla on kaupallista reittiliikennettä, pitää liikkumisessa huomioida Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen määräykset siviili-ilmailun turvaamisesta. Turva-asetus sääntelee tarkasti, missä ja miten henkilöt ja ajoneuvot voivat kulkea lentoaseman aitalinjan sisäpuolisella …

19.10.2017 Ilmailu-lehti

Mitä Malmille kuuluu?

Vuonna 1936 avattu Suomen vanhin lentoasema Malmi muuttui 1.1.2017 valvomattomaksi Helsinki-Malmin lentokentäksi Finavian luovuttua ylläpidosta. Nykyisin citykentällä ei ole lennonjohtoa eikä lentotiedottajaa. Malmin lentokenttäyhdistys ry (www.efhf.fi) perustettiin, koska ilmailijat eivät …