02.11.2020 Tiedotteet

Ilmailuliiton edunvalvonta on tehokasta

Liitto varmistaa ilmatilan riittävyyden harrastajille   Ilmailuliiton edunvalvonta on tehokasta: Vuonna 2019 Ilmailuliitto antoi 23 lausuntoa, joista hieman yli puolessa Ilmailuliiton näkemys vaikutti merkittävästi asiaan. Vain reilulla kolmasosalla lausunnoista ei …

30.10.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto: Ilmatilaa tulee varata todellisen tarpeen mukaisesti

Ilmailuliitto katsoo, että ilmatilaa tulee varata todellisen tarpeen mukaisesti. Varauksen ulottuessa lentopaikkojen läheisyyteen tai niiden yläpuolelle tulee ne koordinoida etukäteen paikallisten toimijoiden kanssa.  Näkemys käy ilmi Ilmailuliiton Traficomille 30.10. antamasta …

17.08.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto antoi lausunnon ilmatilan varauspyynnöstä EFR480 Ranta-Utti

Ilmailuliitto antoi Traficomin  pyytämän lausunnon ilmatilan varuspyynnöstä EFR480 Ranta-Utti.  Ilmatilanvarauspyyntöä koskeva harjoitus sulkee jossain vaiheessa varausaikaa Utin laskuvarjokeskuksen ilmatilan kuuden tunnin ajaksi.  Liitto huomauttaa, ettei lasuntopyyntömateriaalista käy ilmi, kuinka  ilmatilan varauspyynnön aiheuttama …

02.06.2020 Ilmailu-lehti

Ilmailuliitto parantaa ilmailun edellytyksiä

KOLUMNI   Edunvalvonta on yksi Ilmailuliiton tärkeimpiä tehtäviä. Ilmailuliiton edustamat ilmailun lajit ovat valtion- ja kuntien hallinnossa heikosti ymmärrettyjä. Ilmailuliitto on se taho, joka vie asioita eteenpäin virkamiehille ja poliitikoille. …

09.03.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto antoi lausunnon ASM-toimintakäsikirjan päivittämisestä

Suomen Ilmailuliitto toteaa 6.3. 2020 liikenne- ja viestintävirastolle antamassaan lausunnossa, että  ilmatilanhallinnan käsikirjan eli ASM-käsikirjan päivityksessä esitetty materiaali on ennakkovalmistelun mukainen ja sisältää myös liiton laatimat muutokset.   Harrasteilmailun prioriteettikauden …

01.03.2020 Ilmailu-lehti

Ilmailuliitto jatkaa ilmailijoiden edunvalvontaa

Ilmailuliitto juhli viime vuoden marraskuun lopussa 100-vuotista historiaansa. Eri aikakausina ilmailutoiminta on ollut erilaisten haasteiden edessä. Ilmailun edistäminen on ollut aivan erilaista liiton toiminnan alkuaikoina, jolloin moottoroituja lentokoneita vasta kehitettiin …

13.06.2019 Tiedotteet

Suomi tarvitsee ilmailua menestyäkseen

Suomen menestyminen perustuu kansainvälisyyteen. Ilmailulla on merkittävä osa tuon menestyksen luomisessa. Ilmailu tarvitsee tekijänsä ja tekijöitä meillä Suomessa on tulevaisuudessa vain, mikäli ilmailun toimintaolosuhteet ovat kunnossa. Nyt näin ei kaikilta …