03.06.2024 Uutiset

Ilmailuliitto: OULU ZONE UAS -alue on toteuttavissa pienin muutoksin

Ilmailuliitto esittää lausunnossaan, ettei OULU ZONE UAS -alueen osa-aluetta EFD863E aktivoitaisi tarpeettomasti kokonaan. Näin koulutukseen kuuluvat matkalennot olisi mahdollista suorittaa alueella turvallisesti.

 

Ilmailuliitto esittää myös, että Oulu Zone UAS -alueen operaattorit varaisivat alueen dynaamisesti, eli varaisivat vain toiminnan kannalta tarpeelliset alueet ja perusivat varaukset heti kulloisenkin toiminnan päättyessä. Näin ilmatilan muut käyttäjät voivat suorittaa oman lennonsuunnittelunsa todellisen, voimassa olevan varaustilanteen pohjalta.

 

Tutustu liiton harraste-, urheilu- ja yleisilmailijoiden hyväksi tekemään edunvalvontaan, tämän vuoden lausuntoihin ja aiempiin lausuntoihin.