16.03.2024 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 19.2.2024

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 19.2.2024 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • Tmj Latikka on osallistunut 7.2.2024 Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuun.
 • Suomen Urheiluarkisto on inventoinut 24.1.2024 liiton Pilvilinna-toimitalossa olevaa arkistoitavaa materiaalia sekä Ilmailumuseolla säilytyksessä ollutta materiaalia.
 • Suomen Ilmailumuseo on arvioinut Ilmailuliiton esineistöä Pilvilinnassa 7.2.2024.
 • Ilmailuliiton hallitus kokoontui viimeisen kerran Pilvilinnassa 19.2.2024.
 • Vpj Kokkonen on osallistunut laskuvarjohyppyeksaminaattorien (kouluttajien kouluttajat) työskentelypalaveriin 20.-21.1.2024 Lahdessa.
 • Vpj Kokkonen on osallistunut laskuvarjohyppääjien vuotuiseen tapahtumaan (Turpaboogie) 17.-18.2.2024 Kouvolassa. Paikalla oli yli 100 osallistujaa.
 • Pj Hyvönen osallistui 20.1.2024 puskalentoseminaariin Suomen Ilmailumuseolla Vantaalla. Paikalla oli noin 80 osallistujaa.

 

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti hallituksen jäsenten seurantavastuualueista seuraavasti:

 • Hyvönen: Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet (mm. OKM, LVM, FAI, Olympiakomitea, jäsenyhdistykset), SIL-strategia, viestintä, IT-asiat, lentopaikat (varalla: Traficom, Finavia, Ilmavoimat)
 • Kokkonen: Kisaprojektit, lajitoimikunnat, valmennus & siihen liittyvä koulutus (varalla: nuorisotyö, Ilmailu-lehti)
 • Lindberg: Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet (mm. eduskunta, Traficom, Finavia, Ilmavoimat), ilmatila, SIL-strategia, (varalla: OKM, LVM)
 • Lehtonen: Ilmailu-lehti, viestintä, turvallisuus, jäsenöityminen, jäsenedut ja -hankinta, markkinointi, varainhankinta
 • Luukkonen: Nuorisotyö, jäsenhankinta ja -kerhot, kilpailutoiminta, lentopaikat (varalla: lajitoimikunnat, yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet).
 • Simonen: Liiton koulutus ja valmennus, siviili-ilmailu kokonaisuutena
 • Vasama: Ympäristö, EASA-projektit, Opiston talous ja kehitys, ilmailun kehittyminen (tulevaisuuden ilmailu)
 • Hallitus vahvistaa kevätkokouksen asialistan esitettäväksi kevätkokoukselle.
 • Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 esitettäväksi kevätkokoukselle.
 • Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2023 esitettäväksi kevätkokoukselle.
 • Hallitus merkitsee tiedoksi tase-erittelyn.
 • Hallitus vahvistaa kevätkokoukselle esitettävän sääntömuutoksen.

Hallitus vahvisti kevätkokouksen asialistan esitettäväksi kevätkokoukselle.

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2023 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2023 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Hallitus merkitsi tiedoksi tase-erittelyn.

Hallitus vahvisti kevätkokoukselle esitettävän sääntömuutoksen.

Hallitus päätti myöntää kultaisen ansiomerkin Hannu Haloselle ja Esko Lehtoselle.

Hallitus päätti myöntää poikkeustapauksena postuumisti kultaisen ansiomerkin Perttu Karivalolle.

Hallitus myönsi Harmon-patsaan Lassi Nurilalle.

Hallitus päätti myöntää Kotkanpoika-kiertopalkinnon Hyvinkään Ilmailukerholle.

Hallitus myönsi Luumun Maljan Matilda Orpanalle.

Hallitus päätti myöntää Suomen Ilmailupatsaan Simo Sainiolle.

Hallitus teki seuraavan linjauksen koulutuksen järjestämisestä Ilmailuliitossa ja Opiston toiminnasta:

Ilmailuliiton hallitus selkeyttää tällä linjauksella Ilmailuliiton (Liitto) ja sen omistaman Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n (Opisto) välistä työnjakoa ja koulutuksen tarjontaa sekä ilmaisee omistajaohjaustahtonsa.

Ilmailuliitto järjestää koulutuksia jäsenilleen liiton strategian ja liiton päätösten mukaisesti. Lupakirjoihin tähtäävissä koulutuksissa Liitto järjestää teoriakoulutuksia, ei lentokoulutusta.

Opisto voi järjestää koulutuksia myös sellaisille henkilöille ja tahoille, jotka eivät ole Ilmailuliiton jäseniä. Opisto ei järjestä koulutuksia, jotka kilpailisivat Ilmailuliiton koulutuksen kanssa.

Opiskelijoille, joilla tällä hetkellä on kesken opinnot koulutuksessa, jota Liitto alkaa tarjota, tarjotaan mahdollisuus siirtyä opiskelemaan koulutus loppuun Liiton koulutusohjelman alla.

Suunnitellessaan uusia koulutuksia Opiston tulee ennen koulutusten aloittamista ja markkinointia konsultoida Liiton koulutuspäällikköä, joka vastaa koulutuksen toteuttamisesta koko konsernitasolla Ilmailuliitossa.

Opiston koulutusten tulee perustua itsekannattavuuteen. Koulutuksista perittävien hintojen tulee kattaa kaikki koulutuksista aiheutuvat kulut (sisältäen mm. henkilökunnan palkkauksen, toimitilat, hallinnon kulut ja mahdollinen omistajan asettama tuottotavoite).

Ilmailuliitto ei avusta Opistoa säännöllisellä avustuksella, kun Liiton koulutustoiminta alkaa.

Koska Opisto ei enää toimi aikaisempaa vastaavalla tavalla suurimmaksi osaksi Ilmailuliiton jäsenten kouluttajana, Ilmailuliitto haluaa muistuttaa, että Opiston hallituksen tulee todennäköisesti aloittaa toimet Opiston hakemisesta arvonlisäverolliseksi toiminnastaan ja Opiston yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että maininta yhtiön yleishyödyllisyydestä poistetaan.

Hallitus merkitsi tiedoksi joulukuussa 2023 tehdyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulokset.

Hallitus keskusteli uuden yleisilmailukentän edistämisestä pääkaupunkiseudulle.

Hallitus hyväksyi Suomen Ilmailumuseosäätiön esittämän yleissopimuksen yhteistyöstä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 7.2.2024 myöntänyt Ilmailuliitolle liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksena 367 423 euroa vuodelle 2024, Vuonna 2023 Ilmailuliitto sai valtionavustusta 380 000 euroa.

Hallitus päätti, että Ilmailuliitto hakee avustusta Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr:ltä Ilmailuliiton arkistojen seulontaa ja Suomen Urheiluarkistoon siirtoa varten.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 16.3.2024.