07.03.2024 Tiedotteet

Traficom antoi määräyksen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta

Traficomin antama määräys OPS M1-18 vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta tuli voimaan 1.3.2024. Samaan aikaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettu asetus (210/1997) kumoutui. Määräyksellä vahvistetaan Suomessa noudatettavaksi vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) uusin painos vuosille 2023—2024. Lue lisää Traficomin uutisesta.