23.02.2024 Uncategorized

Ilmailuliitto esittää muutoksia lentonäytöksiä ja lentokilpailuja koskevaan ilmailumääräykseen

Suomen Ilmailuliitto  antoi Traficomille lausunnon uudistetusta ilmailumääräyksestä OPS M1-2, Lentonäytökset ja lentokilpailut.

 

Ilmailuliitto näkee määräyksessä tiettyjä epäkohtia erityisesti laskuvarjohyppytoiminnan kannalta, jonka vuoksi Ilmailuliitto on päättänyt jättää lausunnon ja muutosesityksiä OPS M1-2 määräysluonnokseen. Muutosesityksen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta, ja yhdenmukaistaa ympäristöä Ilmailuliiton omien toimintaohjeistusten ja OPS M1-2 määräyksen kanssa.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin. Ilmailuliitto ajaa harraste- ja urheiluilmailijoiden etua niin, että eri ilmailulajien harrastusedellytykset säilyvät ja kehittyvät kaikkialla Suomessa.