13.02.2024 Uutiset

Ilmailuliitto otti kantaa tilapäiseen vaara-alueeseen Tampereen ja Teiskon alueella

Kelluu Oy:n ilmalaivat käyttävät polttoaineenaan vetyä; lentäessä ilmaan ei vapaudu lainkaan hiilidioksidia. Arkistokuva: Kelluu Oy

 

Ilmailuliitto antoi lausunnon  tilapäisen vaara-alueen EFD851 – KELLUU-TAMPERE perustamisesta. Tilapäisen vaara-alueen voimassaolo aika on 22.4.2024 – 25.4.2025.

 

Liitto toteaa lausunnossaan, että valvottuun ilmatilaan EFTP CTR:lle sijoittuvien alueiden toiminnan osalta vaikutus harrasteilmailuun on vähäinen. Valvomattomaan ilmatilaan sijoittuvilla Tempo D-alueilla, ja niissä tapahtuvalla lentotoiminnalla on vaikutus harrasteilmailuun, sillä esimerkiksi Teiskon lentopaikka sijaitsee operations manualin kartassa kuvatulla toiminta-alueella. Myös Tempo D-alueilla sijaitsevilla vesialueilla voi olla vesilentotoimintaa, tai Tempo D-alueilla olevilta maa-alueilta voi kesäaikaan olla kuumailmapallotoimintaa.

 

Ilmailuliitto toteaa myös, että Teiskon lentopaikan läheisyydessä toimiessaan operaattorin tulisi kuunnella Teiskon liikenteen radiotaajuutta 123.150 MHz.

 

Hakemuksessa on ilmoitettu Tempo D-alueiden ylärajaksi 150 m AGL. Mikäli todellinen lentokorkeus on kuitenkin tätä matalampi, Ilmailuliitto pyytää toimijaa ilmoittamaan siitä.

 

Ilmailuliitto valvoo harraste- ja urheiluilmailijoiden etua niin, että liiton alaisilla lajeilla on hyvät toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Tutustu edunvalvontaan ja lausuntoihin.