13.12.2023 Tiedotteet

Ilmailuliitto kutsuu jäsenensä vastaamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyyn

Kuvituskuva: Keijo Ruotsalainen

On kaikkien etu, että ilmailun harrastajat tuntevat itsensä tervetulleiksi riippumatta omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksista. Toki tiedostamme, ettei kaikkia lajeja voi harrastaa, jos fyysiset tai psyykkiset ominaisuudet estävät sen. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan saa pilkata.

 

Ilmailuliitto haluaa edistää harrastajien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa muun muassa tiedottamalla näistä asioista.  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyyn vastaamalla voit edistää liiton tekemää työtä. Kysely on lähetetty jäsenille jäsenkirjeenä. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu niin, että voit vastata vielä 17.12. aikana. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan yllätyspalkinto.

 

Liikuntalakiin kirjattiin jo vuonna 2015 sen 10 §:ään urheilutoimijoiden velvoite huomioida yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toiminnassaan. Valtionavustuskelpoisuutta ja toiminta-avustusta haettaessa pyydetään myös selvitystä siitä, miten järjestö, kuten lajiliitto, on edistänyt yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. (Liikuntalaki 390/2015; Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015.) Ilmailuliitto edistää tasa-arvoa tiedottamalla aiheesta ja selvittämällä kyselyillä tilannetta muutaman vuoden välein.

 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön tueksi on monenlaisia liiton ulkopuolisia palveluja. Ilmailuliitto tiedottaa niistä harrastajille. ILMO-palvelussa voi raportoida urheilun eettisistä rikkomuksista, esimerkiksi epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häirinnästä sekä jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Et ole yksin on palvelu epäasiallista käyttäytymistä, häirintää tai väkivaltaa urheilussa kohdanneille. Pääviesti on, älä jää kokemuksesi