27.10.2023 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 28.6.2023

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 28.6.2023 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

  • Suomen Ilmailuliiton verkkokauppa SIL-Shop (https://sil-shop.ilmailuliitto.fi/) on avattu.
  • Henkilökunnan virkistyspäivä on pidetty 1.6.2023.
  • Tmj Latikka on osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon 14.6.2023.

 

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti, että Ilmailuliiton koulutuksen järjestämistä konsernitalossa jatketaan alkuperäisellä suunnitelmalla siten, että Opiston toiminta yhdistetään liittoon.

Hallitus päätti, että Suomen Ilmailunäytös Oy lopetetaan.

Hallitus päätti, että Ilmailuliitosta tehdään esite yhteistyökumppanitapaamisia varten.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että toiminnanjohtaja Latikka on suorittanut 19.6.2023 Rastor-instituutin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 16.8.2023.