14.10.2023 Uutiset

Ilmailuliitosta VILKKU 23 -harjoituksen alueet ja vyöhykkeet eivät haittaa yleis- ja harrasteilmailua

Suomen Ilmailuliitto vastaanotti 3.10.2023 lausuntopyynnön VILKKU 23 -harjoitukseen liittyvien TEMPO TSA- alueiden sekä niihin liittyvien TEMPO FBZ- vyöhykkeiden perustamisesta  13.11.–17.11.2023. Edellä mainitut alueet muodostavat yhdessä hyvin suuren kokonaisuuden, joten alueiden perustaminen vaikuttaa myös yleis- ja harrasteilmailun toimintaan. Kilpailuja, tai muita merkittäviä yleisilmailun tapahtumia ei enää marraskuun puolessa välissä ole, joten tästä näkökulmasta ajankohta näin laajamittaiselle ilmatilavaraukselle on hyvä.

 

Ilmailuliiton 9.10.2023 antaman lausunnon mukaan alueiden perustamisen, ja niissä tapahtuvan toiminnan vaikutukset ovat hyväksyttävällä tasolla, sillä yleis- ja harrasteilmailu voi toimia lentokorkeuden A030 alapuolella. Ilmailuliiton tulkinnan mukaan kaikki EFKI ja EFKS lentoasemilta operoiva siviili-ilmailu on sallittua perustettavilla TSA ja FBZ alueilla.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.