14.10.2023 Uutiset

Ilmailuliitosta tilapäisen vaara-alueen EFD836 – ADEX2_23 LOHTAJA vaikutukset ovat hyväksyttävällä tasolla

Ilmailuliitto vastaanotti 6.10.2023 lausuntopyynnön tilapäisen vaara-alueen EFD836 – ADEX2_23 LOHTAJA perustamisesta 19.11.–22.11.2023. Alueet asettuvat koillis-luoteis-suuntaisen, länsirannikon myötäisesti navigoivan VFR-liikenteen toiminta-alueelle, jossa erityisesti viereinen EFR99A-alue huomioon ottaen voi olla yleis- ja harrasteilmailua aikavälillä 19.11.–22.11.2023.

 

Ilmailuliitto antoi 10.10.2023 lausunnon, jonka mukaan tilapäisten vaara-alueiden perustamisen ja siellä tapahtuvan toiminnan vaikutukset ovat hyväksyttävällä tasolla, mikäli toiminta pysyy tilapäisten vaara-alueiden sisällä. Sillä alueet ovat läpäistävissä, ja muulla ilmailulla on väistövelvoite UAV toimintaan nähden, toiminnan tarkempi kuvaaminen edistäisi turvallisuutta. Esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten lukumäärä, niiden noudattamat lentokorkeudet ja reitit ovat yleisilmailulle hyödyllistä tietoa.
Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.