19.09.2023 Tiedotteet

Määräyshankepäätös: Lentotoiminta osaomisteisilla ilma-aluksilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistää määräyshankkeen, jossa on tarkoitus laatia uusi määräys lentotoiminnasta osaomisteisilla ilma-aluksilla. Määräys kuuluu OPS-sarjaan, mutta lopullista tunnusta sillä ei vielä ole. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syksyllä 2024. Tiedot käyvät ilmi Traficomin 14.9. julkaisemasta uutisesta.

 

Koska tällaisesta lentotoimintamallista ei ole Suomessa toistaiseksi minkäänlaista sääntelyä, Traficom pitää lentoturvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisena määritellä toimintaa koskevat keskeiset vaatimukset uudella määräyksellä. Määräyksessä ei kuitenkaan ole tarkoitus käsitellä perinteistä yhteisomistustilannetta, jossa useampi ilmailija hankkii ilma-aluksen yhteisesti kunkin omaan käyttöön ilman erillistä hallintaorganisaatiot.