11.05.2023 Tiedotteet

Tilapäistä rajoitusaluetta ei pitäisi hyväksyä Selänpään lähelle

Ilmailuliiton Traficomille antaman lausunnon mukaan tilapäistä rajoitusaluetta EFR550 – JAALA ei tule hyväksyä esitetyssä muodossa. Ilmailuliiton näkemyksen mukaan  kyseinen tilapäinen rajoitusalue tulisi perustaa kauemmas Selänpään lentopaikasta, eikä välittömästi EFD162B-alueen länsirajaan kiinni kuten esitetty. EFR550–JAALA -alueen itäraja on neljän kilometrin päässä Selänpään lentopaikasta, missä on kesällä vilkasta purjelentotoimintaa.

 

Liitto myös pyytää, että Traficom tutkii mahdollisuuksia alueen pienentämiseen pohjois–eteläsuunnassa sekä vaara-alueen perustamista rajoitusalueen sijasta.

 

Ilmailuliitto vastaanotti 28.4.2023 lausuntopyynnön tilapäisen rajoitusalueen EFR550–JAALA perustamisesta aikavälille 6.–15.6.2023. Puolustusvoimat ei tuonut esiin ilmatilan hallinnan kokouksessa marraskuussa 2022 harjoitusta, jota varten Tempo R-alue halutaan perustaa. Kyseisessä kokouksessa koordinoitiin Puolustusvoimien harjoitukset ja ilmatilaa vaativat harrasteilmailun tapahtumat.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.