25.04.2023 Tiedotteet

Ilmailuliiton lausunto: Sodankylään suunniteltu tilapäinen rajoitusalue haittaisi harraste- ja urheiluilmailua

Sodankylän kenttä. Kuva: Sauli Salmela. Kuva on julkaistu aiemmin Ilmailu-lehdessä.

 

 

Ilmailuliitto antoi lausunnon, josta käy ilmi,  ettei Sodankylän lentopaikan alueelle perustettavalle tilapäiselle rajoitusalueelle EFR548 – KATAJAJÄRVI  ole esitetty tarpeeksi painavia perusteita. Jos rajoitusalue perustetaan esitetysti, se hankaloittaa ilmatilan käyttöä. Alueella on ehdotettuna rajoitusalueen toiminta-aikana vilkasta harraste- ja urheiluilmailua.

 

Lausuntopyynnössä mainitaan tilapäisen rajoitusalueen aktivointien olevan vain lyhyitä yksittäisiä hetkiä. Tämän takia olisi ilmatilan käytön kannalta joustavampaa perustaa rajoitusalueen sijaan vaara-alue, tai tarkentaa rajoitusalueen voimassaolon aikaikkunaa. Ilmailuliitto pyytää tarkistamaan olisiko rajoitusalue mahdollista korvata esimerkiksi koordinoidusti läpäistävissä olevalla tilapäisellä vaara-alueella, olisiko ehdotettua rajoitusaluetta mahdollista muuttaa Sodankylän lentopaikan päältä pois tai olisiko rajoitusalueen ehdotettua alarajaa mahdollista nostaa siten, että Sodankylän VFR-laskukierrosliikenne voi operoida rajoitusalueen alla.

 

Tutustu Ilmailuliiton tekemään ilmailijoiden  edunvalvontaan.