01.04.2023 Uutiset

Tukea Paralympiakomitealle

Inhimillisen virheen takia Paralympiakomitean opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava yleisavustus vuodelle 2023 jäi saamatta. Se kattaa normaalioloissa yli 60 prosenttia. Paralympiakomitean budjetista. Vuonna 2023 sen ennakoitiin olevan 2,062 miljoonaa euroa järjestön noin 3,36 miljoonan euron budjetista. Tarve tuelle on siis akuutti juuri nyt, mutta kampanjan avulla halutaan osoittaa myös, että tuen tarvetta on muutenkin.

 

Paralympiakomitean selviytymissuunnitelmassa kahden miljoonan euron budjettivajeen täyttäminen on jaettu kolmeen osa-alueeseen: julkisen puolen rahoitusratkaisuihin, toiminnasta tehtäviin säästöihin sekä ulkopuoliseen rahoitukseen. Kampanjassa on kyse ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta.

 

Paralympiakomitean työstä suurin osa on muuta kuin suurelle yleisölle näkyvää kilpa- ja huippu-urheilua. Komitea tekee työtä yhdenvertaisemman Suomen puolesta tarjoamalla kaikille liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille mahdollisuuksia liikkua ja urheilla.

 

Keräykseen voi osallistua Paralympiakomitean sivuilla.