22.03.2023 Uutiset

Ilmailuliitto näkee Jokioisten tilapäisen vaara-alueen perustamisen vaikutuksen hyväksyttävänä

Forssan kentällä on moottori- ja ultrakevyt- sekä lennokkitoimintaa.

 

 

Ilmailuliitto antoi lausunnon Traficomille tilapäisen vaara-alueen  EFD819 – JOKIOINEN perustamisesta.  Liitto toteaa, että etäisyys perustettavalta vaara-alueelta Forssan lentopaikalle on noin 8,2 kilometriä, joten alueen ympäristössä on harrasteilmailutoimintaa. Liiton näkemys on, että perustettavan vaara-alueen pienen koon takia vaikutus harrasteilmailuun on hyväksyttävä.

 

Ilmailuliitto näkisi hyvänä sen, mikäli tarve tilapäisen vaara-alueen aktivoinnista voidaan ilmoittaa AMC:lle mahdollisimman paljon etukäteen, mikä mahdollistaisi alueen paremman huomioimisen lennonvalmistelussa. Ilmailuliitto näkee, että mikäli UAV-toiminta tapahtuu alueella pääasiassa tai poikkeuksetta yli 120 metrin korkeudessa tai BVLOS-lentotoimintana, ei olemassa oleva salliva UAS-ilmatilavyöhyke tuo käyttäjälle merkittävästi lisäarvoa ja on tarpeeton.