18.01.2023 Uutiset

Liiton lausunnot: Tilapäiset vaara-alueet ja rajoitusalue eivät aiheuta merkittävää haittaa 

Lohtajan tilapäinen rajoitusalue.

Ilmailuliiton näkemys on, etteivät Säynätsalon ja Kuusajärven tilapäiset vaara-alueet ja Lohtajan  tilapäinen rajoitusalue aiheuta merkittävää haittaa harrasteilmailulle.  

 

Jyväskylän eteläpuolelle 11.2.2023 perustettavan, tilapäisen vaara-alueen EFD791 SÄYNÄTSALO toiminnan vaikutukset ovat Ilmailuliiton mielestä hyväksyttävällä tasolla, mikäli toiminta pysyy tilapäisen vaara-alueen sisällä. Liitto huomauttaa, että alueella voi olla myös harrasteilmailutoimintaa ja että VFR-lentojen CTR-lähialueen ilmoittautumispaikan RUOKEn kautta pohjoiseen menevä ilmaliikenne on vain noin neljän merimailin päässä tilapäisestä vaara-alueesta. 

 

Ilmailuliitto näkee lentojen tarkemman sopimisen Kittilän lennonjohdon kanssa hyvänä toimintatapana kaikkien Kuusajärven tilapäisellä vaara-alueella tapahtuvien miehittämättömien ilma-alusten eli UAV-lentojen osalta. Kittilän kaakkoispuolella sijaitseva Kuusajärven tilapäinen rajoitusalue on voimassa 11.2.2023.

 

Ilmailuliitto pitää hyväksyttävänä ajalle 13.–17.3.2023 perustettavan tilapäisen rajoitusalueen EFR541  LOHTAJAn vaikutuksia harraste- ja urheiluilmailulle hyväksyttävinä. Ilmailuliitto näkee hyvänä, että tilapäisen rajoitusalueen rajat noudattavat viikolle 50/2022 myönnetyn tilapäisen rajoitusalueen EFR538 LOHTAJA sivurajoja. Lohtajan tilapäinen vaara-alue sijaitsee Kokkolan pohjoispuolella merialueella. 

 

Mikäli on mahdollista, että Patria Land Oy:n lausuntopyynnössä kuvailtua toimintaa voidaan harjoittaa myös koordinoidusti läpäistävissä olevalla tilapäisellä vaara-alueella, Ilmailuliitto näkee tämän parempana vaihtoehtona ilmatilanhallinnan kannalta. 

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.