24.11.2022 Uutiset

Tilapäisistä rajoittavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä ei liene haittaa Porissa

Ilmailuliitto arvioi lausunnossaan, etteivät Porin alueelle perustettavat, tilapäiset rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet vaikuta merkittävästi lennokkitoimintaan tai muun miehittämättömän ilmailun harrastetoimintaan. Liitto kuitenkin huomauttaa, että UAS-ilmatilavyöhykkeiden tarpeellisuutta tulee jatkossa arvioida uudelleen, mikäli sähköasemien toiminnassa tapahtuu muutoksia.

 

Traficom pyysi 8.11.22 Ilmailuliitolta lausuntoa tilapäisten rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta Porin Energia Oy:lle.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.