14.11.2022 Uutiset

Ilmailuliitto: R-alueiden ylärajoja ei pidä asettaa pyydettyä korkeammalle

 

Suomen Ilmailuliitto esittää 11.11.2022 liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa, ettei ehdotettujen, yhdeksän uuden R-alueen ylärajoja asetettaisi huomattavasti korkeammalle, kuin mitä hakija on pyytänyt. Näin vähennettäisiin alueiden vaikutusta yleisilmailu- ja harrastelentotoimintaan.

 

Valtioneuvoston perustelumuistion mukaan Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esityksestä ehdotetaan perustettavaksi yhdeksän uutta R-aluetta ylärajana 1000 ft AGL. Esityksessä nämä ylärajat on muutettu ylärajoiksi merenpinnasta eli MSL. Ilmailuliitto katsoo, että esityksen ylärajat, useimmissa tapauksissa 1900 ft MSL, ovat huomattavasti korkeampia, kuin mitä hakija on pyytänyt.

 

Esimerkiksi Haapajärven rajoitusalueen ylärajaksi on esitetty 1900 ft, ja lähellä olevien lentopaikkojen korkeudet merenpinnasta ovat Haapavesi 315 ft, Pyhäsalmi 528 ft ja Kärsämäki 348 ft. Suojattavan varikkoalueen korkeus merenpinnasta on noin 500 ft.

 

Ilmailuliitto toteaa, että mikäli on tarve harmonisoida sama korkeus kaikille R-alueille, niin 1500 ft MSL olisi riittävä ja kattaa sen, mitä on pyydetty. Lisäksi liitto ehdottaa kieltoalueen EFP15 HANHIKIVI poistamista liitteessä 1. esitetyistä kieltoalueista tarpeettomana sekä EFD166 PYHÄJÄRVI ja EFD164A/EFD164B -alueen tarkastelua kokonaisuudessaan siten, että ilmatilan käyttäjien tarpeet huomioidaan. Alueen läheisyydessä on useita muita ilmailua rajoittavia ilmatila-alueita, jonka vuoksi alue on sekava. Lohkojaon yksinkertaistaminen edistäisi lentoturvallisuutta.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.