10.11.2022 Tiedotteet

Traficom antoi lennontiedottajan lupakirjaa ja koulutusta koskevan muutetun määräyksen

Traficom antoi 10.11.2022 muutetun määräyksen ANS M1-7, Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus. Muutokset perustuvat pääosin Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esityksiin. Niiden tarkoituksena on saattaa lennontiedottajia koskevat kansalliset vaatimukset paremmin linjaan lennonjohtajia koskevien EU-vaatimusten kanssa. Muutettu määräys astuu voimaan 17.11.2021.

 

Lue lisää Traficomin uutisesta.