26.10.2022 Tiedotteet

Tarjolla taloushallinnon kurssi ilmailuyhdistyksille ja ilmailijoille

Kiinnostu ja innostu yhdistyksen taloudenpidosta tutkivalla opiskeluotteella!

 

Suomen Ilmailuliitto ja Suomen Urheiluilmailuopisto tarjoavat 10 kokoontumiskerran koulutuskokonaisuuden taloushallinnon perusteista ilmailijoille. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään taloushallinnon perusperiaatteita yhdistyskontekstissa, ymmärtää yhdistyksen päätöksenteon ja taloushallinnon yhteyttä, ja kyetä kehittämään oman yhdistyksen taloudenhoitoa käytännön harjoitusten kautta.

 

Kurssi on suunnattu etenkin yhdistysten rahastonhoitajille, puheenjohtajille ja muille vastuullisille, jotka haluavat laajentaa ymmärrystään ja osaamistaan yhdistyksen taloudenpidosta, mutta kurssi on avoin kaikille Suomen Ilmailuliiton jäsenille. Kurssilla kukin tutustuu käytännön harjoitusten kautta oman yhdistyksensä taloudenpitoon ja laatii suunnitelman kehitettävistä kohteista, joten esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätösten tietoihin käsiksi pääseminen on erittäin suositeltavaa.

 

Toteutus ja ajankohta

Kurssi toteutetaan etämenetelmin. Kurssille osallistuvien tulee pystyä osallistumaan keskusteluihin vähintään ääniyhteydellä, mieluusti myös videokuvalla. Kurssi sisältää vuorovaikutteista työskentelyä ja pieniä harjoitustehtäviä, joissa perehdytään omaan ja muiden yhdistysten toimintaan.

Kurssin kokoontuminen on torstai-iltaisin kello 19–21.

 

Ajankohdat ja aiheet

12.1. Tutustuminen

19.1. Kirjanpito

2.2. Tuloslaskelma, tase, kassavirtalaskelma

16.2. Tilinpäätös, toimintakertomus, vuosi-ilmoitukset

2.3. Budjetti, toimintasuunnitelma

16.3. Arvonlisävero

30.3. Elinkeinotoiminta vs. yhdistystoiminta

13.4. Omistuksena lentokone

27.4. Palkan tai työkorvauksen maksaminen

4.5. Yhteenveto ja palaute

 

Kurssin aikana kukin laatii kehittämissuunnitelman omalle yhdistykselle,  siitä mitä seikkoja yhdistyksen taloushallinnossa voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja kehittää eteenpäin. Kehittämissuunnitelmista annetaan palautetta kurssin päätteeksi ja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti kurssin suorittaneille toimitetaan kurssitodistus. Kurssin laajuus on 3 op.

 

Kurssin jokaiselle kerralle osallistuminen ei ole välttämätöntä, mutta mahdollisista poissaoloista toivotaan ennakkoilmoitusta. Kurssille odotetaan sitoutumista ja kehittämissuunnitelmassa tulisi käsitellä lähes kaikkia kurssin osa-alueita.

 

Ilmoittautuminen ja hinta

Kurssi on täysin ilmainen. Ainoa vaatimus kurssille osallistumiseen on voimassaoleva Suomen Ilmailuliiton jäsenyys. Toivottavaa on myös kuuluminen johonkin Ilmailuliiton jäsenyhdistykseen mielekkään opiskelukokemuksen takaamiseksi.

Kurssille mahtuu mukaan vain 25 ensimmäistä. Ilmoittaudu  11.12. mennessä lomakkeella.

Ilmoittautuneille lähetetään liittymislinkki ja tarkemmat kurssiohjeet ennen kurssin alkua sähköpostitse.

 

Kurssin vetäjä ja lisätietoja

Lisätietoja antaa kurssin vetäjä Hanna Lyden, hanna@skyflow.fi, puh. 0407090854.

Hanna Lyden on toiminut vuodesta 2016 lähtien Skydive Finland ry:llä koordinaattorina vastaten muun muassa päivittäiskirjanpidosta, toimien myyntikanavien pääkäyttäjänä ja avustaen yhdistyksen hallitusta tilinpäätöksen ja budjetin laadinnassa. Koulutukseltaan Hanna on kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri.

 

Tervetuloa kurssille!