15.10.2022 Tiedotteet

Traficom päivitti ilmailun kansallisen turvallisuusohjelman

Turvallisuusohjelma huomioi alan muutokset

Traficom on päivittänyt ilmailun kansallisen turvallisuusohjelman. Turvallisuusohjelma sisältää Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan, strategiset turvallisuustavoitteet sekä rakenteet ilmailun turvallisuudenhallinnalle. Päivitetty ohjelma heijastelee ICAO:n yleiskokouksessa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Viranomaiset ja ilmailun toimijat vastaavat turvallisuudenhallinnasta rooliensa mukaisesti.