17.09.2022 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 12.9.2022

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 12.9.2022 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

  • Ilmailuliitto on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle selityksen Helsingin kaupungin tekemää Pilvilinnan maanvuokrasopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa.
  • Pj Hyvönen on osallistunut Pärnun ilmailuseminaariin 18.8.2022.
  • Pj Hyvönen on lähettänyt eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Ilmailuliiton kannanoton lentokenttien sisällyttämisestä väyläviraston vastuulle ja tavannut aiheeseen liittyen kansanedustaja Tuomas Kettusen eduskunnassa 7.9.2022.
  • Suomen olympiakomitea on julkaissut omat eduskuntavaalitavoitteensa 29.8.2022.
  • Tmj Latikka on osallistunut Olympiakomitean jäsenasioiden infoon 7.9.2022.
  • Ilmailuliiton henkilökunnan virkistyspäivä on pidetty 26.8.2022.
  • Pj Hyvönen on edustanut liittoa purjelennon maaliinlaskun SM-kilpailuissa Rautavaaralla 3.9.2022.

 

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti, että Ilmailuliitto tukee E-purjelennon hyväksymistä FAI-lajiksi.

Hallitus päätti päättää kutsua Ilmailuliiton syyskokouksen koolle lauantaina 12.11.2022 klo 12 alkaen Suomen Ilmailumuseolle (Karhumäentie 12, Vantaa). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua ja virallisten kokousedustajien valtakirjat tulee jättää Ilmailuliiton toimistolle viimeistään tiistaina 8.11.2022 klo 12 mennessä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus hyväksyi Pieksämäen Lennokkikerho ry:n Ilmailuliiton sääntöjen 4.2.a -kohdan mukaiseksi varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus on päättänyt kokoontua seuraavan kerran 1.10.2022.