25.08.2022 Tiedotteet

Traficom käynnistää määräyshankkeet ilmatilamuutoksista: Vaara-alueet (OPS M1-28) ja Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää kaksi määräyshanketta, joissa muutettaisiin vaara-alueita koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-28 sekä transponderivyöhykkeitä koskevaa ilmailumääräystä OPS M1-31. Määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 20.4.2023.

 

OPS M1-28 on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Tällä kertaa Puolustusvoimat esittää pientä muutosta Pahkajärven vaara-alueisiin Kouvolan seudulla sekä uusia vaara-alueita nykyisten alueiden itä-, pohjois- ja luoteispuolelle. Puolustusvoimat esittää myös perustettavaksi uusia pysyviä vaara-alueita UAV-koulutustarpeisiin liittyen (Pyhäjärvi, Raasi, Oripää A ja B). Lisäksi Vuosangan ampuma-alueen ilmailun rajoitusalueen (EFR118) ympärille ja osin päälle esitetään perustettavaksi kaksi pysyvää vaara-aluetta. Tavoitteena on vähentää tilapäisiä ilmatilavarauksia (TEMPO D-alueet) taisteluharjoituksia varten.

 

Määräyksessä OPS M1-31 määritellään alueet, joilla ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava toisiotutkavastain (transponderi) ja sen käyttö on pakollista. Tällä kertaa uudet transponderivyöhykkeet on esitetty perustettaviksi Kittilän ja Porin lentoasemien lähestymisalueille.

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen.