27.07.2022 Tiedotteet

Traficom antoi muutetut määräykset AIR M5-1 ja AIR M5-2

Traficom on 27.6.2022 antanut muutetut määräykset AIR M5-1, Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimukset, ja AIR M5-2, Harrasterakenteisten ilma-alusten rakentaminen.

 

Määräysmuutokset tulevat voimaan seuraavana päivänä 28.6.2022. Kummassakin määräyksessä kuitenkin on siirtymämääräys, jonka mukaan uusia vaatimuksia ei sovelleta jo aiemmin käynnistyneisiin rakennushankkeisiin, ellei ilma-aluksen rakentaja toisin valitse.

 

Tarkemmat tiedot löytyvät Traficomin uutisessa.