22.06.2022 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 9.6.2022

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 9.6.2022 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • Pj Hyvönen, tmj Latikka ja SIN Oy:n hj Antti Jouppi ovat 19.5.2022 osallistuneet Ilmavoimien ja Ilmailuliiton neuvotteluun Pori Airshow päälentonäytöksestä.
 • Pj Hyvönen ja tmj Latikka ovat 2.5.2022 osallistuneet Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjohdon keskustelutilaisuuteen.
 • Pj Hyvönen on osallistunut 27.4.2022 AERO 2022 -yleisilmailumessuille Friedrichshafenissa, Saksassa.
 • Lajivaliokunnan kokous 1/2022 on pidetty 26.4.2022.
 • FAI on 10.5.2022 lähettänyt FAI:n hallituksen kokouksen 15.3.2022 muistion.
 • FAI on 3.6.2022 lähettänyt FAI:n hallituksen kokouksen 26.4.2022 muistion.
 • Mika Mutru on 9.4.2022 osallistunut EAS:n vuosikokoukseen Ilmailuliiton edustajana.
 • Tmj Latikka on 31.5.2022 osallistunut Olympiakomitean kevätkokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen Taitotalossa Helsingissä.
 • Ilmailuliiton ja Finavian välisissä neuvotteluissa on saatu muodostettua ohjeistus autobensiinin tankkaamisesta Finavian lentokentillä.
 • Vpj Kokkonen on pitänyt Suomen Ilmailuliiton edustajana Lentoon 2022 yleis- ja harrasteilmailun turvallisuuswebinaarissa 28.5.2022 esitelmän ”SIL-poikkeamailmoitusjärjestelmän ja -prosessien esittely (SILPI)”.
 • SILPI-järjestelmä on otettu käyttöön 1.6.2022 (www.silpi.fi).

 

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti esittää FAI:n varapuheenjohtajaksi (vice president) kaudelle 2022–2023 Timo Hyvöstä.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että tmj Latikka on 24.5.2022 ilmoittanut Traficomille Ilmailuliitolle toimitettavien poikkeamatietojen analyysiryhmän jäseniksi Hannu Halosen, Tapio Kimasen, Kimmo Niemelän ja Nils Rostedtin.

Hallitus merkitsi tiedoksi viestintäpäällikkö Kirsi Seppälän tekemät ohjeet Ilmailuliiton viestintäkanavissa käytettävien kuvien tekijänoikeuksien varmistamisesta.

Hallitus päätti, että laji- ja valmennuspäällikkö voi allekirjoittaa Ilmailuliiton nimen kilpailujärjestäjäsopimusten lisäksi urheilijasopimuksiin, urheilijan tukihenkilön sopimusiin, FAI:lle tehtäviin ennätyshakemuksiin ja liiton nimissä lähetettäviin kilpailujen osallistumisilmoituksiin.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus päätti myöntää Suomen Ilmailuliiton päälentonäytöksen 2023 Turun lentokerholle.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus päätti hyväksyä Ilmailuliiton sääntöjen 4.2.a -kohdan mukaisiksi varsinaisiksi jäseniksi Vehmaisten Lennokkikerho ry:n ja Vesilentokerho ry:n.

Hallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt liikenneturvallisuusstrategian seurantaryhmään: jäsen Harri Lumme ja varajäsen Mari Lehtonen.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 1.7.2022.