02.06.2022 Tiedotteet

Liitto lausui  experimentaleja ja kansallisesti säänneltyjen ilma-alusten lentotoimintaa koskevista määräysluonnoksista

Ilmailuliitto antoi Traficomille kaksi lausuntoa, jotka koskevat Traficomin laatimia määräysluonnoksia harrasterakenteisiin ilma-aluksiin liittyvistä asioista sekä yhden lausunnon Trafikomin määräysluonnoksesta, joka koskee lentotoimintaa kansallisen sääntelyn piiriin kuluvilla ilma-aluksilla. Ilmailuliiton kommentit löytyvät kutakin määräysluonnosta koskevasta taulukosta lausunnot-sivulta.

 

AIR M5-1 2022 -määräysluonnoksen aihe on Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimukset. AIR M5-2 2022 -määräysluonnoksen aihe on harrasterakenteisten ilma-alusten rakentaminen. OPS M2-11 2022 -määräysluonnoksen aihe on lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla