18.01.2022 Tiedotteet

Ilmailuliitto: autogirolentämisen kansallista sääntelyä tulee jatkaa sellaisenaan

Suomen Ilmailuliitto toteaa 17.1.2022 antamassaan lausunnossaan Traficomille, että autogirolentämistä koskevaa kansallista sääntelyä tulee jatkaa sellaisenaan toistaiseksi. EASA on tehnyt ehdotuksen autogirolentäjiä koskevasta sääntömuutoksesta uusiksi yhteiseurooppalaisiksi määräyksiksi. Traficom pyysi Ilmailuliitolta lausuntoa EASA NPA:han 2021-12; 16.11.2021

 

Ilmailuliitto toteaa, että ehdotus autogirolentäjän uusiksi lupakirjamääräyksiksi lopettaisi kyseisen ilma-aluslajin lentotoimintaa koskevan kansallisen sääntelyn. Sen sijaan voimaan tulisivat yhteiseurooppalaiset ilmailuviranomaisen säädökset (EASA), jotka ovat huomattavasti tiukemmat kuin aiempi kansallinen ilmailumääräys.

 

Autogirolentäminen alkoi piristyä Suomessa vuonna 2008, kun ensimmäiset, tehdastekoiset 2-paikkaiset ilma-alukset tulivat Suomeen. Kasvu on ollut kuitenkin hyvin varovaista. Lajin harrastajamäärät ja kyseisellä ilma-alusryhmällä lennettävä lentotuntimäärä on vielä niin vähäinen, että EASA-sääntelyn siirryttäessä erityisesti lennonopettajien ja tarkastuslentäjien kokemusvaatimukset eivät täyttyisi vaan laji näivettyisi hyvin nopeasti.

Ilmailuliiton lausunto  Traficomin lausuntopyyntöön EASA NPA 2021-12; 16.11.2021:stä

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.