17.01.2022 Uutiset

Traficomin turvallisuustiedote 2021: Yleis- ja harrasteilmailussa vähemmän onnettomuuksia, enemmän vakavia vaaratilanteita

Traficom on julkaissut katsauksen ilmailun vuoden 2021 turvallisuustilanteeseen. Turvallisuustiedote sisältää yleiskatsauksen kaupallisesta ilmakuljetuksesta, yleis- ja harrasteilmailusta sekä muista ilmailun osa-alueista. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Liikennefakta-sivustolla.

 

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2021

 

Vuonna 2021 suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui kuusi, eli selkeästi vuosien 2013–2020 keskiarvoa vähemmän. Valitettavasti vuoden aikana tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi yksi henkilö. Edellinen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui heinäkuussa 2019. Vakavia vaaratilanteita tapahtui 18, eli hieman aiempien vuosien keskiarvoa enemmän.

 

Yleis- ja harrasteilmailussa vakavan vaaratilanteen, onnettomuuden ja kuolemaan johtaneen onnettomuuden ero on usein hiuksenhieno. Hyvällä onnella esimerkiksi kiitotieltä suistumisesta saatetaan selvitä ilman vaurioita mutta huonolla kone pyörähtää ympäri, lentäjä kärsii vakavia vammoja tai kuolee ja kalusto menee korjauskelvottomaan kuntoon. Tämä näkyy myös viime vuosien tilastoissa.

 

Esimerkiksi vuosina 2019 ja 2020 onnettomuuksia oli selvästi keskiarvoa enemmän kun taas vakavia vaaratilanteita oli vähemmän. Onnettomuuksista kuitenkin selvittiin ilman kuolonuhreja. Vuonna 2021 taas onnettomuuksien määrä oli selvästi keskiarvoa pienempi ja vakavien vaaratilanteiden määrä suurempi, mutta valitettavasti kuolonuhreilta ei säästytty.

 

Koronapandemia ei merkittävästi vaikuttanut yleis- ja harrasteilmailun lentotoiminnan määrään vuonna 2020, ja alustavan arvion perusteella myös vuonna 2021 määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Tarkemmat tiedot selviävät keväämmällä, kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto valmistuu.

 

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta