lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
30.12.2021 Tiedotteet

Ilmailuliiton ja Traficomin yhteistyö tuottaa tulosta

Suomen Ilmailuliiton antamien lausuntojen vaikuttavuus 2020

 

Kun arvioidaan Suomen Ilmailuliiton antamien lausuntojen vaikuttavuutta, havaitaan kaksi selvää suuntaa: lausunnot vaikuttavat joko hyvin tai eivät ollenkaan. Vaikutusarviossa tulee esille selvästi myös yleis- ja harrasteilmailun näkymättömyys ilmailulaissa sekä siitä johtuvissa säädöksissä ja asiakirjoissa.

 

Yhdessä valmistelu on tehokasta

Ilmailuliitto on onnistunut parhaiten harraste- ja urheiluilmailijoiden edunvalvonnassa ja vaikuttanut kokonaan uuden EU-sääntelyn soveltamiseen Suomessa. Ilmailuliitto, liikenne- ja viestintäministeriön valmistelijat sekä erityisesti Traficomin vastuutiimit ovat luoneet alusta asti yhdessä kansallisia säädöksiä harraste- ja urheiluilmailun lajeihin. Näitä ovat olleet miehittämättömän ilmailun uusien määräysten sekä joidenkin EASA-lupakirjamääräysten kansallinen soveltaminen. Ne ovat olleet onnistuneita esimerkkejä alusta asti yhteistyössä tehtyjen hankkeiden joustavasta edistymisestä, mikä on vähentänyt lausuntokierroksella tehtävien muutosten tarvetta.

 

Vuoden 2020 aikana uutta sääntelyä oli miehittämättömän ilmailun kieltävän ja sallivan ilmatilamääräyksen laatiminen sekä itse UAS-vyöhykkeiden perustaminen ja Ilmailulain päivitys UAV-toiminnan pykälien, UL-koneiden lentoonlähtömassan korotuksen sekä vaadittavan muuntokoulutuksen osalta. Laskuvarjohyppytoiminnan määräystä päivitettiin ja eräille lentoasemille perustettiin hyppytoiminnan suoja-alueet lennonjohdon ollessa suljettuna.

 

 

Lausunnot eivät muuta ilmatilan käyttöä

 

Ilmailuliiton antamat lausunnot Puolustusvoimien, kaupallisen liikenteen tai palveluntarjoajan toimintoihin, erityisesti ilmatilan käyttöön, eivät ole vaikuttaneet juuri lainkaan tehtyihin päätöksiin. Ilmailuliiton esittämiä muutoksia on hyväksytty usein pienissä, teknisissä seikoissa, jotka liittyvät VHF-radiopuhelimen käyttöön tai esimerkiksi taajuuksiin ilmatilan koordinoinnissa. Toisaalta Ilmavoimien toiminnot noudattavat nykyisin jo pääosin vakiintuneita käytäntöjä ja niihin on vain harvoin tarvetta lausua ja esittää muutoksia.

 

Puolustusvoimien maa- ja merivoimien ilmatilan käyttö on vielä melko uutta ja vilkastuu hyvin nopeasti. Se on myös hyvin monimuotoista. Useimmat Ilmailuliiton lausunnot Puolustusvoimien toiminnoista liittyvät hakemuksista usein puuttuvaan ennakkokoordinaatioon paikallisten toimijoiden kanssa. Joissakin tapauksissa lausuntomme on johtanut muutokseen, joissakin tilanteissa ei.

 

Kaupallisen liikenteen sekä palveluntarjoajan toimintojen kehittymiseen liittyvät lausunnot eivät vaikuta. Niissä ristiriitoja aiheuttavat edelleen valvotun ilmatilan, varsinkin lähestymisalueiden (TMA) kasvu sivusuunnassa sekä reunoilla myös alaspäin. Merkittävintä haitta on eteläisessä Suomessa purjelento- ja liidinlajeille. Keskusteluyhteys on tälläkin saralla hyvä, mutta vaikutus hyvin vähäistä.

 

 

Toimivaa yhteistyötä

Yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön ja Traficomin kanssa on luontevaa ja jatkuvaa riippumatta pyydettyjen tai annettujen lausuntojen asiasisällöstä ja tuloksista. Traficomin vuoden 2020 organisaatiomuutos ja yt-neuvottelut haittasivat jonkin verran neuvottelukumppanin löytymistä, mutta keskusteluyhteys viranomaisen kanssa säilyi silti. Vaikka näkemykset ovat jossain tilanteessa jopa päinvastaiset, on valmistelutyötä jatkettu vuoropuhelun merkeissä edelleen.

 

Ilmailuliiton vuoden 2020 lausuntojen vaikuttavuusarviointi