lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
22.11.2021 Uutiset

Teiskon sallivilla UAS-vyöhykkeillä oltava valmius kaksipuoleiseen ilmailu-VHF-radioliikenteeseen

Ilmailuliitto toteaa Traficomille 19.11.2021 antamassa lausunnossaan, että lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi toimijan on luotava valmius kaksipuoliseen ilmailu-VHF-radioliikenteeseen;  taajuutena on käytettävä Teiskon lentopaikalle julkaistua taajuutta 123,150 MHz.  Traficom pyysi lausuntoa Ilmailuliitolta vastaanotettuaan Insta ILS Oy:n esityksen sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta Teiskoon ja Tampereelle. Aluksi UAS-ilmatilavyöhykkeet perustetaan Traficomin päätöksellä aikavälille 1.1. – 20.4.2022, jonka jälkeen vastaavat vyöhykkeet perustetaan ilmailumääräyksellä OPS M1-29.

Ilmailuliitto toteaa, että osa varauspyynnön lohkoista sijaitsee Teiskon tällä hetkellä suljetun lentopaikan välittömässä läheisyydessä. VFR-ilmailu esitettyjen Teiskon lohkojen läheisyydessä on kevättalvesta alkusyksyyn välillä vilkasta.

 

Ilmailuliitto valvoo jatkuvasti harraste- ja urheiluilmailijoiden etuja muun muassa antamalla lausuntoja viranomaisille.