lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
29.10.2021 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 21.10.2021

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 21.10.2021 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

  • Pj Hyvönen ja tmj Latikka ovat 7.10.2021 käyneet neuvottelemassa Mikebon Oy:n kanssa SIL-asusteiden verkkokaupasta.
  • Pj Hyvönen, tmj Latikka ja edunvalvonta-asiantuntija (EVA) Juha Silvennoinen ovat 7.10.2021 tavanneet Traficomin ilmailujohtoa: ylijohtaja Jarkko Saarimäki, johtaja Jari Pöntinen ja erityisasiantuntija Jani Hottola.
  • Finavia on nostanut yleisilmailun handling-maksut Helsinki-Vantaalla 50 eurosta 100-300 euroon, ulkomaalaisilta 150-300 euroon (+ alv).
  • Pekka Aakko on tavannut 19.10.2021 Helsinki-Vantaan edustajat koskien yleisilmailua.
  • Tmj Latikka on 6.10.2021 osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon.
  • Hj Janne Vasama ja liiton toimiston ympäristöasioista vastaava, laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti ovat 12.10.2021 käyneet neuvottelemassa Traficomin kanssa.

 

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti, että FAI:n yleiskokouksessa liittoa edustaa pj Hyvönen ja varalla vpj Kokkonen.

Hallitus päätti nimetä Jari Lehden delegaatiksi FAI:n ympäristökomiteaan ja varadelegaatiksi Janne Vasaman. Hallitus päätti lähettää delegaatin ympäristökomitean kokoukseen, ensi sijassa etäyhteydellä ympäristösyistä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopiston taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus päätti aloittaa Opiston sulauttamisprosessin siten, että asiaa koskevat riskit selvitetään ja arvioidaan siten, että sulautuminen voidaan toteuttaa viimeistään 1.5.2022.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus päätti esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022, päätti lisätä liiton syyskokouksen esityslistalle uuden kohdan: ”Ilmailuliiton 2022 strategian hyväksyminen”, päätti esittää syyskokoukselle lennokkitoimikunnan (LeT) ja dronetoimikunnan (DT) yhdistämistä 1.1.2022 alkaen uudeksi Miehittämättömän ilmailun toimikunnaksi (MIT) ja päätti lähettää varsinaisille jäsenille uuden, täydennetyn kutsun liiton syyskokouksesta sekä päätti todeta syyskokoukselle, että yleisilmailun sääntöihin lisäämisen vaikutusta liitolle on selvitetty FAI:lta ja OKM:stä. Vastauksissa kumpikaan taho ei näe asialla vaikutusta, ei siis liiton jäsenyyteen FAI:ssa eikä OKM:n antamaan valtionavustukseen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus merkitsi tiedoksi jäsenrekisteriprojektin tilanneraportin.

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran 13.11.2021.