21.09.2021 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 17.9.2021

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 17.9.2021 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • Helsingin kaupunki tekee lakisääteisen Malmin lentokentän sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen ja osana Malmin sähköverkkoa myös Ilmailuliiton Pilvilinna-toimitalon sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen 5.10.2021.
 • Ilmailun maailma -tv-sarjan ensimmäinen jakso on esitetty Alfa-tv:llä 8.9.2021.
 • Ilmailuliiton hallitus on pitänyt strategiapäivän 14.8.2021.
 • Tmj Latikka on 30.8.2021 osallistunut SUEK:n järjestämään keskustelutilaisuuteen ”Urheilijoiden kokemukset suomalaisessa kilpaurheilussa”.
 • Tmj Latikka on 1.9.2021 osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon.
 • Pj Hyvönen ja tmj Latikka ovat tavanneet Finnairin toimitusjohtaja Topi Mannerin 14.9.2021.
 • Ilmailuliiton henkilökunnan virkistyspäivä on pidetty Söderlångvikin kartanossa 16.9.2021.
 • Ilmailuliitto on 4.8.2021 lähettänyt Traficomille avustushakemuksen sen Immolan 8.8.2020 lento-onnettomuuden lentoturvallisuustutkinnan raportissa (Traficomin jullkaisuja 28/2021) Ilmailuliitolle antamien suositusten toteuttamiseksi.
 • Liitto on 7.9.2021 julkaissut tiedotteen ”Valtion taattava suomalaisen ilmailun jatkuvuus”.
 • Pj Hyvönen on 21.3.2021 kysynyt FAI:lta, onko FAI:n puolelta esteitä sille, että Ilmailuliitto lisää sääntöihinsä sanan “yleisilmailu”. Asiaan on 23.3.2021 vastannut FAI:n pääsihteeri Markus Haggeney. FAI ei näe, että yleisilmailun lisääminen liiton sääntöihin olisi ristiriidassa FAI:n kanssa.
 • Tmj Latikka on 24.8.2021 kysynyt OKM:ltä, voiko sanan “yleisilmailu” lisääminen Ilmailuliiton sääntöihin vaikuttaa valtionavustuksiin. Asiaan on 15.9.2021 vastannut OKM:n ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola. OKM:n mukaan muutos ei suoraan vaikuta järjestön valtionavustukseen tai sen määrään.
 • Pj Hyvönen on 18.8.2021 lähettänyt Helsingin pormestari Juhana Vartiaiselle tapaamispyynnön keskustelutilaisuudelle Suomen Ilmailuliiton ja Helsingin kaupungin yhteistyöstä.
 • Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja vaihtuu 1.1.2022, kun Veli-Pekka Nurmi siirtyy TVO:n turvallisuusjohtajaksi.
 • Ilmailuliitto on 14.9.2021 antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen vuosikertomuksesta vuodelta 2020, jossa Lex Malmi -kansalaisaloitetta koskeva kohta päättyy toteamukseen ”Asia ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.”
 • Ilmailuliiton (Hyvönen, Latikka, Silvennoinen) ja Traficomin ilmailujohdon (ylijohtaja Jarkko Saarimäki, johtaja Jari Pöntinen, erityisasiantuntija Jani Hottola) tapaaminen järjestetään 7.10.2021.

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti, että Ilmailuliitto tekee kunnallisvalituksen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä hylätä liiton oikaisuvaatimus, joka koski kaupungin päätöstä irtisanoa liiton maanvuokrasopimus Helsinki-Malmin lentokenttäalueella.

Hallitus päätti esittää liiton syyskokoukselle, että liiton sääntöihin lisätään uusi kohta (20.3 §), joka kuuluu seuraavasti: ”Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun­nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Ilmailuliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.”

Hallitus päätti kutsua Ilmailuliiton syyskokouksen koolle lauantaina 13.11.2021 klo 12 alkaen Suomen Ilmailumuseolle (Karhumäentie 12, Vantaa). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallituksen esitys liiton sääntöihin lisättävästä 20.3 kohdasta. Kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua ja virallisten kokousedustajien valtakirjat tulee jättää Ilmailuliiton toimistolle viimeistään tiistaina 9.11.2021 klo 12 mennessä.

Hallitus päätti, että vuoden 2022 päälentonäytös järjestetään Porissa kesäkuussa 2022.

Hallitus päätti valita Jämi-säätiö sr:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Juha Herralan ja varajäseneksi Kimmo Lehtosen kaudelle 1.8.2021–31.5.2024.

Hallitus myöntää liiton laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehdelle oikeuden kirjoittaa Ilmailuliiton nimen kilpailujärjestäjäsopimuksiin toistaiseksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopiston taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus valitsi Ilmailuliiton edustajaksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n vuosilta 2019–2020 pidettäviin yhtiökokouksiin toiminnanjohtaja Latikan.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran 2.10.2021.