15.07.2021 Uutiset

Ilmailuliitosta tilapäisen vaara-alueen EFD700 Pyhtää-Kotka varausalue on rajattava kauemmas

Erityisesti purjelennon ja liidinlajien käytettävissä oleva ilmatila on puristunut hyvin pieneksi kasvaneen valvotun ilmatilan vuoksi.

Suomen Ilmailuliitto katsoo  Traficomille antamassaan lausunnossa, että tilapäisen vaara-alueen EFD700 Pyhtää-Kotka varausalue on rajattava huomattavasti kauemmas länteen. Näin taataan lentoturvallisuus Kymin lentopaikan läheisyydessä. Ajallisesti varaus on tilapäiseksi hyvin pitkä, ja suunniteltu toiminta on kuvattu suppeasti. Varauspyynnössä ei käy ilmi käytettävä kalusto, toiminta-ajat, määrä eikä koordinaatio muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Ilmailuliitto katsoo, että UAV-toiminnan tutkimus ja kehittäminen tulisi keskittää sellaiselle alueelle Suomessa, jossa sen vaikutus muihin käyttäjäryhmiin on mahdollisimman vähäinen.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja lausuntoihin.