lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
05.06.2021 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 27.5.2021

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 27.5.2021 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • PJ Hyvönen on avannut keskustelun pienlentokenttien laskeutumismaksuista.
 • Kansainvälinen ilmailuliitto FAI (Fédération Aéronautique Internationale) on 30.4.2021 julkaissut vuoden 2020 yleiskokouksen pöytäkirjan.
 • FAI:n yleiskokous 2021 järjestetään etäkokouksena 9.–11.11.2021.
 • Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr on pitänyt vuosikokouksensa 20.4.2021. Säätiö jakoi avustuksia yhteensä 17 000 euroa (https://www.ilmailuliitto.fi/tukisaatio/avustukset-ja-apurahat/myonnetyt-avustukset/).
 • Ilmailuliitto on 5.5.2021 lähettänyt liiton logolla painatetut putkihuivit, Ilmailuliitto tarrat sekä saatekirjeen niille jäsenyhdistyksille (109 kpl), jotka ilmoittivat liiton toimistolle vastaanotto-osoitteen aikaisemmin keväällä tehdyssä kyselyssä. Putkihuiveja ja jäsentarroja lähetettiin noin 10 000 kappaletta.
 • Tmj Latikka on 21.4.2021 osallistunut Olympiakomitean infoon.
 • Ilmailuliiton hallitus on 23.4.2021 pitänyt epävirallisen kokouksen jäsenrekisteriin liittyvistä asioista.
 • Ilmailuliiton lajivaliokunta on pitänyt 27.4.2021 kokouksen 1/2021.
 • Tmj Latikka on 6.5.2021 osallistunut Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n järjestämään tilaisuuteen (teams) Antidopingsäännöstö ja muuttunut rikkomusprosessi.
 • Tmj Latikka on ollut 11.5.2021 kuultavana (teams) eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa asiassa: VNS 2/2021 vp Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032.
 • Tmj Latikka on 25.5.2021 osallistunut Suomen Olympiakomitea ry:n kevätkokoukseen (teams).
 • Malmin Lentoaseman ystävät ry:n verkkosivuilla (https://www.malmiairport.fi/kompromissia-helsingin-malmin-lentokentalle-etsitaan-avoimella-ideakilpailulla/) on 25.5.2021 julkaistu arkkitehti Nazzareno Sifon ideoiman Malmin ideakilpailu, jossa mukana olevina mainitaan Suomen Ilmailuliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Helsingin Sähkölentokoneyhdistys.

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti, että EUT:n resurssitilanteen johdosta ultrakoulutusohjelman revisiointi ohjataan SUIOn tehtäväksi. Hj Vasama valtuutettiin toimeenpanemaan tämän asiakohdan.

Hallitus keskusteli Suomen Ilmailuliiton ryhtymistä miehittämättömässä ilmailussa Artikla 16 mukaiseksi operaattoriksi ja päätti kannattaa hakemuksen jättämistä viranomaiselle.

Hallitus päätti, että ryhdytään selvittämään kestävää rahoitusmallia pienlentokentille.

Hallitus päätti, että vaaditaan valtiota toteuttamaan todelliset vaihtoehdot esim. Helsinki-Vantaalla pääkaupunkiseudun tavoitettavuuden takaamiseksi pääkaupunkiseudulla. Hallitus valtuutti Pekka Aakko Ilmailuliiton asiamieheksi neuvotteluihin Helsinki-Vantaan kanssa.

Hallitus keskusteli Ilmailuliiton uudesta strategiasta.

Hallitus totesi vuoden 2021 päälentonäytöksen, Kaivari21,  tilanteen ja Ilmailuliitolta edellytettävät toimet.

Hallitus päätti muuttaa Ilmailuliiton lajikohtaisten palkintojen sääntöjä siten, että palkinnonsaajista päättää jatkossa ko. lajin lajitoimikunta.

Hallitus merkitsi tiedoksi Ilmailu-lehden lukijatutkimuksen 2021. Ilmailu-lehti on osallistunut Aikakausmedia ry:n tarjoamaan Adams-lukijatutkimukseen.

Hallitus päätti esittää FAI:n varapuheenjohtajaksi (vice president) kaudelle 2021–2022 Timo Hyvöstä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopiston tilannekatsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran 21.6.2021.