lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
24.05.2021 Uutiset

Ilmailu-lehti sai hyvän arvion lukijatutkimuksessa

Aikakausmedia ry:n tarjoamassa, JHelske Researchin toteuttamassa lukijatutkimuksessa lukijat antoivat Ilmailu-lehdestä myönteisen arvion. Kyselyyn vastanneet antoivat kouluarvosanalla mitattuna lehden ulkoasulle numeroksi 8,4, sisällön kiinnostavuudelle 7,9 ja kokonaisarvosanaksi lehdelle 8,1. Tutkimus koski lehteä 2/21. Tutkimus tehtiin lähettämällä sähköinen lomake Ilmailun tilaajille ja liiton jäsenille.  Kyselyyn vastasi 614 lehden lukijaa.

 

Vastaajista 90 prosenttia vastaajista kertoo lukevansa jokaisen lehden numeron,  ja yhden Ilmailu-lehden lukemiseen käytetään keskimäärin  44 minuuttia. Lehteen palataan uudelleen, sillä lukija lukee keskimäärin 2,8 kertaa yhtä lehden numeroa. 74 prosenttia vastaajista on seurannut lehteä yli viisi vuotta. Yli 20 vuotta lehteä lukeneita on 46 prosenttia vastaajista.

 

40 prosenttia vastaajista haluaa mieluiten seurata Ilmailuliiton uutisia painetusta lehdestä ja saada täydentävää tietoa digikanavista. 37 prosenttia vastaajista haluaa seurata vain painettua lehteä. 84 prosenttia  vastaajista on sitä mieltä, että lehden ilmestymistiheys on sopiva.

 

71 prosenttia kertoo Ilmailu-lehden olevan melko tai erittäin tärkeä alan tietolähde. 51 prosentin mielestä Ilmailu-lehti on tärkein harrastukseen liittyvän tiedon lähde. 68 prosenttia  vastaajista kertoo, että Ilmailu-lehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti käsitykseen Ilmailuliitosta tai ilmailualasta yleensä.