30.03.2021 Uutiset

Ilmailuliitto esittää poikkeusmenettelyä purjelennon opettajien kokemusvaatimuksiin

Suomen Ilmailuliitto esittää Traficomille poikkeusmenettelyä purjelennon opettajien (SPL FI) viimeaikaisen kokemuksen vaatimuksesta. Ilmailuliitto esittää, että lentokoulutusorganisaatioiden (ATO ja DTO) koulutuspäällikkö voisi tapauskohtaisesti päättää, että opettaja saa uusittua tai ylläpidettyä opettajankelpuutuksensa myös nykyisiä vaatimuksia pienemmällä opetuskokemuksella kuitenkin niin, että opetuskokemuksen tulisi olla SFCL-vaatimusten mukainen kuitenkin viimeistään 31.10.2023 mennessä.

 

Poikkeusmenettely olisi tarpeen, koska koronapandemian leviämisen varotoimenpiteiden vuoksi purjelennon opettajat eivät voi toisena peräkkäisenä kesänä opettaa tavanomaisesti, mikä voi aiheuttaa opettajakelpuutuksen menettämisen.  Liitto toteaa, että suuri osa purjelennon opettajista kuuluu ikänsä puolesta koronan riskiryhmään, mikä osaltaan vähentää opettamisen mahdollisuuksia pandemian aikana. Lennonopettaminen on harrastustoimintaa, ja jos opettajat menettävät kelpuutuksensa koronapandemian vuoksi, kerhoilla on riski menettää huomattava osa lennonopettajistaan. Tämä vaikeuttaisi uusien harrastajien tulemista purjelennon pariin ja haittaisi myös kerhojen toimintaa.

 

Huomattavaa on myös, että aikaisessa vaiheessa EASA-lupakirjaan siirtyneet lennonopettajat ovat selvästi eriarvoisessa asemassa vasta tänä vuonna kansallisen lupakirjansa EASA-lupakirjaksi muuntaneisiin verrattuna, koska uuden SPL-lupakirjan haltijoille annetaan kolme vuotta aikaa saada viimeaikainen lennonopettajakokemus SFCL:n mukaiselle tasolle.