15.03.2021 Uutiset

Liitto valmistelee toimilupahakemusta miehittämättömien ilma-aluksien harrastustoimintaan

Suomen Ilmailuliitto valmistelee EU asetuksen 2019/947 artiklan 16 mukaista toimilupahakemusta miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaan harrasteilmailuun Suomessa. Hakemuksen ratkaisumalli kattaa liiton jäsenkerhot ja henkilöjäsenet sekä mahdollistaa joustavan harrastustoiminnan lennätyspaikkojen ulkopuolella.  

 

EU asetuksen myötä muuttuvat ilmailumääräykset säätelevät voimakkaasti lennokeilla ja droneilla harjoitettavaa toimintaa. Järjestäytyneelle harrasteilmailulle asetus mahdollistaa säätelystä poikkeamisen ja joustavat harrastusedellytykset. Ilmailuliitto on jo jättänyt hakemuksen 93 lennätyspaikan poikkeusjärjestelyistä ja seuraavaksi jätetään hakemus lennätyspaikkojen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.

 

Ilmailuliiton edustajat ja Traficomin asiantuntijat päätyivät neuvottelussa 12.3.2021 lopputulokseen, jossa Ilmailuliiton valmistelema toimintamalli täyttää hakuedellytykset valtakunnalliselle erityisen kategorian toimiluvalle. Toteutuessaan toimilupa tarjoaa Ilmailuliiton lennokkien ja dronejen harrastajille erinomaiset ja jopa aikaisempaa paremmat harrastusmahdollisuudet. Keskeisiä poikkeamia yleisistä rajoituksista:

 

  • Lennokkien ja helikopterien harrastajille mahdollisuus hyödyntää lentokorkeutta jopa 300 metriin saakka valvomattomassa ilmatilassa
  • Drone-harrastajalle mahdollisuus lentää hallitusti ihmisten ja infrastruktuurin läheisyydessä sekä pyytää lentoaseman lähialueella (CTR) lennonjohdon lupaa 120 korkeusrajan ylitykseen.

 

Laitteille asetetaan toimiluvassa painorajoituksia, jotka ovat lennokeille ja helikoptereille 7,5 kg ja droneille luokassa A1 alle 900 grammaa ja luokat A2/A3 2 kiloa. Toiminta tapahtuu aina suorassa näköyhteydessä (VLOS). Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta vaaraa, haittaa tai häiriötä ympäristölle (ihmiset, eläimet, rakennukset jne.).

 

Toimiluvan mukainen harrastustoiminta tulee edellyttämään harrastajalta osallistumista koulutukseen sekä näyttötutkinnon suorittamista. Lennätystoiminnasta laaditaan myös aina ilmoitus selainpohjaisella sovelluksella, jolloin toiminta on näkyvää muille ilmailijoille ja lisää toiminnan turvallisuutta.

 

Ilmailuliitto valmistautuu jättämään hakemuksen Traficomille kevään 2021 aikana. Toimilupahakemuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun asian valmistelu edistyy.

 

Lisätietoja

www.lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi

lennokkimaarays@ilmailuliitto.fi

Petri Kantola, Pj

Lennokkitoimikunta

Puh. 0400-910203