23.02.2021 Uutiset

Suomen Ilmailuliitto vaatii pienlentokentät osaksi liikenneverkostoa

Suomen Ilmailuliitto on antanut lausuntonsa Liikenne 12 -ohjelman suunnitelmaluonnoksesta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Ilmailuliitto on muistuttanut lausunnossaan ilmailun riittävän kokonaisarvioinnin puuttuvan suunnitelmasta. Suomessa on noin 20 lentoasemaa ja 60 valvomatonta virallista lentopaikkaa, joiden mahdollisuudet tulee hyödyntää osana liikenneverkostoa. Pienet lentokentät on tähän asti jätetty huomioimatta mahdollisena liikennejärjestelmän osana.

“On hienoa huomata, että eri puolilta Suomea annetuissa lausunnoissa ilmailu on nostettu vahvasti esille osana liikennejärjestelmää. Se on huomioitava paremmin jatkosuunnittelussa”, toteaa Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen.

“Ilmailu on suuren murroksen kynnyksellä muun muassa etälennonjohtoratkaisujen ja sähköisen ilmailun johdosta. Nyt on aika varmistaa, että vuosikymmenien investoinnit pieniin lentopaikkoihin turvataan.”

Ilmailu on ainoa liikennemuoto, jossa käyttäjät maksavat käytännössä koko liikenneverkoston ylläpidon ja kehittämisen. Tällä hetkellä valtio rahoittaa pienempiä lentokenttiä yhteensä vain noin miljoonalla eurolla vuodessa.

“Jatkossa pienlentokentät tulee saattaa perusväylänpidon rahoituksen piiriin. Liikennejärjestelmän seurannassa on varmistettava investointien lisäksi lentopaikkojen ylläpitorahoitus.”

 

Ilmailun strategiatyölle tarve

Ilmailuliitto tarkastelee lausunnossaan nykyistä lentoliikennestrategiaa (2015) kriittisesti.

“Nykyinen strategia on valmistunut vuonna 2015, eikä silloin ole voitu ennakoida ilmailuteknologian kehitystä eikä pandemian vaikutusta koko lentoliikenteen muotoon. Ehdotamme, että osana Liikenne 12 -ohjelmaa Suomeen kirjoitetaan pienilmailustrategia Norjan ja Englannin mallin mukaisesti.”

Ilmailuliiton yksi strateginen tavoite on ilmailun toimintaympäristön eli lentopaikkojen ja ilmatilan turvaaminen.  Suomen Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen korostaa lentopaikkojen roolia osana liikenneverkoston suunnittelua:

“Liikennejärjestelmän kehittämisessä tulee huomioida nykyisten valvomattomien lentopaikkojen tavoitettavuuden liittäminen osaksi muuta liikenneverkkoa. Maantie- ja raideverkoston reittien suunnittelussa on huomioitava liittymäpisteet ja solmukohdat ilmailuun.”

Tutustu Ilmailuliiton lausuntoon.