17.02.2021 Uutiset

Kaksi kerhoa julistautui syrjinnästä vapaiksi – arvontapalkinto Tampereelle

Ilmailuliitto kampanjoi viime vuonna sen puolesta, että ilmailukerhot julistautuisivat syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Kannustimena tähän toimi myös Go Pro -kameran arvonta syrjinnästä vapaiksi alueiksi julistautuneiden kerhojen kesken. Kaksi kerhoa, PIK ja Extreme Tampere ry, ilmoitti liittoon ryhtyneensä syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Arvonnassa Go Pro -kameran voitti Extreme Team Tampere ry.

 

Julistautuessaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi kerho sitoutuu kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta ja ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti.

 

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuva organisaatio täyttää julistautumislomakkeen internetissä ja saa sitä vastaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin, joka tulee laittaa näkyvälle paikalle organisaation tiloihin. Kampanjan idea on tehdä sitoutuminen yhdenvertaisuuteen näkyväksi, sillä syrjinnän vastaiset ohjeet ja strategiat jäävät liian usein laatikoiden uumeniin. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautunut kerho antaa itsestään hyvän – valveutuneen toimijan – kuvan, mikä voi edesauttaa myös jäsenmäärän kasvua.

 

Kampanjaa toteuttavat yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry., Vammaisfoorumi ry.

 

Lisätietoja Ilmailuliiton yhdenvertaisuustyöstä