18.01.2021 Uncategorized

Ilmailuliiton lausunto: Transponder-alueita ei pitäisi kasvattaa

Ilmailuliitto pitää vuoden 2021 ilmatilamuutoksia (AIRAC-päivämäärälle 22.4.21) pääosin ennakkovalmistelun mukaisina ja toteaa, että ne parantavat erityisesti ilmatilan käytettävyyttä yläilmatilassa.

 

Ilmailuliitto kiinnittää lausunnossaan ja aiheeseen liittyvässä lisälausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin. Puolustusvoimat laajentaa toimintaansa harrasteilmailuyhteisön ylläpitämien, valvomattomien lentopaikkojen ylle ja ympärille, eikä kaikkia näistä suunnitelluista ilmatilamuutoksista ole koordinoitu ennakkoon paikallisten toimijoiden kanssa. Liitto näkee, että D-alueet pitäisi perustaa tilapäisinä käyttökokemusten keräämiseksi.

 

Liiton näkemys on, että TMZ-alueita tulisi pienentää, koska kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärät ovat merkittävästi ja pitkäaikaisesti vähentyneet. TMZ-vyöhykkeiden lisääminen lähialueilla kasvattaa harrasteilmailun kuluja merkittävästi sekä vähentää sen lentotoimintaa ja estää lentoasemien käyttöä. Uusia transponderi-vyöhykkeitä ei tule perustaa tässä vaiheessa lentoasemien lähialueille eikä lähestymisalueiden alaosiin, sillä niiden haittavaikutukset harrasteilmailulle voivat olla huomattavat. Suomessa on merkittävä määrä ilma-aluksia, erityisesti purjekoneita, joissa ei ole SSR-laitetta, mutta niistä löytyy jo Flarm-laite. Taustalla tehdään vilkasta kehitystyötä, jossa muun muassa tulevaisuuden ilmaliikennekuva saatetaan muodostaa nyt käytössä olevia järjestelmiä hyödyntäen. Sen vuoksi TMZ- eli SSR-laitevaatimus saattaa jäädä lyhytaikaiseksi ja harrasteilmailulle kalliiksi ratkaisuksi.

 

Tiedot käyvät ilmi Ilmailuliiton Traficomille 15.1.2121 antamasta lausunnosta ja lisälausunnosta.

 

Tutustu lausuntoihin

Lausunto ilmatilamuutoksista AIRAC-päivämäärälle 22.4.2021

Lisälausunto ilmatilamuutoksista AIRAC-päivämäärälle 22.4.2021