02.01.2021 Uutiset

Lajiliittojen kokemukset häirintätutkimuksesta myönteisiä – epäeettisten ilmiöiden tutkiminen tarpeellista

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK pyysi Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushankkeeseen (2019–2020) osallistuneita lajiliittoja vastaamaan palautekyselyyn. SUEKilleon tärkeää saada kuulla lajiliittojen näkemyksiä niin urheilun eettisten asioiden ja ilmiöiden selvittämisen tärkeydestä uuden tiedon saavuttamiseksi kuin myös kuulla lajiliittojen kokemuksia tästä tutkimushankkeesta, joka oli ensimmäinen laatuaan. Palautteen avulla SUEK voi kehittää omaa toimintaa selvitys- ja tutkimushankkeiden toteuttamisessa. Kysely sulkeutui 7.12.2020, johon mennessä kyselyyn oli vastannut 25 lajiliittoa. Kysely lähetettiin kaikille tutkimukseen osallistuneille lajiliitolle.

 

Kyselyn perusteella lajiliittojen kokemukset tutkimushankkeesta olivat pääasiassa erittäin myönteisiä. Suurin osa vastaajista (24/25) kertoi SUEKin ja lajiliittojen välisen yhteistyön toimineen hyvin. Myös tutkimusaihetta pidettiin tärkeänä ja tutkimuksen koettiin tuottaneen hyödyllistä tietoa (25/25). Lajiliitoista 22 kertoi hyödyntäneensä tutkimuksesta saatua tietoa konkreettisesti. Vastaajat totesivat yksimielisesti urheilussa ilmenevien epäeettisten ilmiöiden selvittämisen ja tutkimisen olevan tarpeellista. Tutkimushankkeen keskeisimpänä haasteena liitot nimesivät kilpaurheilijan lajikohtaisen määrittelyn. Tutkimustuloksia oli hyödynnetty konkreettisesti esimerkiksi osana viestintää, koulutustoimintaa sekä yhdenvertaisuusohjelmien suunnittelua.

 

Lisätietoja

Nina Laakso
tutkimuspäällikkö

SUEK ry
nina.laakso@suek.fi