30.12.2020 Uutiset

SUEK:illa on uusi Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Lajiliitot pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään vahvistamaan myös urheiluseurojen osaamista antidopingasioissa.

 

Uuden säännöstön tullessa voimaan vuoden 2021 alusta tulee kaikkien kilpailutoiminnassa mukana olevien tehdä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin uusi Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Nykyisen verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuvat ja vanhat diplomit eivät ole enää voimassa. Verkkokoulutus on uusittu kokonaisuudessaan ja vaatii käyttäjiltä uuden rekisteröitymisen. Verkkokoulutuksen linkki säilyy samana: https://puhtaastiparas.fi/.

 

Uuden Kansainvälisen koulutusstandardin vaikutukset

Vuoden 2021 alusta tulee voimaan uusi Maailman antidopingsäännöstö, jonka osana on ensimmäistä kertaa Kansainvälinen koulutusstandardi. Koulutusstandardin tavoitteena on yhdenmukaistaa koulutustoimintaa maailmanlaajuisesti ja varmistaa urheilijoiden oikeus saada antidopingkoulutusta. Kaksi keskeistä periaatetta koulutusstandardissa ovat:

• Urheilijan tulisi saada ensikosketus antidopingtoimintaan koulutuksen, ei testauksen kautta.

• Jokaisen kansainvälisen tason urheilijan (ja tukihenkilön) tulisi saada koulutusta ennen lähtöä maastaan.

 

Lajiliittojen velvollisuudet

Lajiliittojen tehtävänä on varmistaa, että urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja muut keskeiset urheilutoimijat saavat tarvittavan ja ajantasaisen tiedon antidopingasioista koulutuksen ja viestinnän kautta. Keskeisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi maajoukkueisiin kuuluvat urheilijat, huipulle tähtäävät nuoret urheilijat, tasomäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat ja valmentajat.

 

Lajiliitot voivat tilata SUEKilta koulutusta antidopingasioista ja kilpailumanipulaatiosta. Koulutusta voi tilata paikan päällä tai etänä toteutettavaksi niin urheilijoille, valmentajille, terveydenhuoltohenkilöstölle kuin seuratoimijoille liittotilaisuuksiin. Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi urheilijoiden harjoitusleirien tai kauden avaustilaisuuksien yhteydessä. Koulutettavista etenkin huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden koulutus suositellaan tilattavaksi SUEKilta. Vuonna 2021 koulutukset ovat lajiliitoille maksuttomia.

 

Uuden koulutusstandardin mukaisesti koulutuksia voivat pitää vain SUEKin kouluttamat kouluttajat. SUEK kouluttaa vuosittain liittojen kouluttajia. Suositus on, että näihin koulutuksiin osallistutaan vuosittain.

KAMU-lääkehaku

SUEK julkaisee 1.1.2021 WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2021 perustuvan lääkehaun niin internetsivuillaan kuin mobiilisovelluksessa. KAMU -lääkehaku löytyy maksuttomana mobiilisovelluksena, joka on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. On hyvä muistaa, että urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään valmisteista.

 

Lisätietoja

Susanna Sokka
viestintäpäällikkö

SUEK ry
susanna.sokka@suek.fi