30.12.2020 Uutiset

Purjelentäjän lupakirjan koulutusohjelma päivitettiin vastaamaan EASA-vaatimuksia

Uutista on päivitetty 12.1.2021

 

Suomen Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta on yhdessä Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa laatinut uudet, purjelentäjän lupakirjaan (SPL) sekä sen lisäoikeuksiin ja kelpoisuuksiin tähtäävät koulutusohjelmat.

 

Uusilla koulutusohjelmilla katetaan EU Asetuksen osan Part-SFCL ja sen soveltamisohjeiden (AMC- ja GM-materiaalit) esittämät vaatimukset. Uudet purjelennon koulutusohjelmat, jotka on joulukuussa 2020 toimitettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, ovat kaikkien Ilmailuliiton purjelentokerhojen käytettävissä ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation (DTO) rakentamista, DTO-ilmoitusta ja käytännön koulutustoimintaa varten.

 

Koulutus nykyiseen eurooppalaiseen purjelentäjän lupakirjaan (SPL) on nyttemmin suoritettava DTO- tai ATO-organisaatiossa eikä vanha kansallinen koulutusjärjestelmä ole enää 8.12.2020 jälkeen ollut pätevä SPL-lupakirjaa varten.

 

Uudet purjelennon SIL-koulutusohjelmat on julkaistu Ilmailuliiton verkkosivuilla Purjelennon lajisivun materiaalipankissa. Uudet Part-SFCL -yhteensopivat koulutusohjelmat ovat:

 

* SIL Purjelentäjän lupakirjan (SPL) teoriakoulutusohjelma (20.12.2020), joka sisältää SPL-teoriakoulutusohjelman sekä purjelentokoneelle että TMG-moottoripurjelentokoneelle,

* SIL Purjelentäjän lupakirjan (SPL) lentokoulutusohjelma (20.12.2020), joka sisältää purjelentokoneella annettavan lentokoulutuksen ohjelman,

* SIL Purjelentäjän lupakirjan TMG-oikeuden lentokoulutusohjelma (20.12.2020), joka käsittää SPL-lupakirjaan lisättävän TMG-moottoripurjelento-oikeuden lentokoulutuksen,

* SIL Purjelentäjän pilvilento-oikeuden koulutusohjelma (20.12.2020), joka sisältää pilvilennon teoria- ja lentokoulutusohjelmat purjelentäjälle.

 

Lisäksi Purjelentotoimikunta on valmistelemassa SPL-lupakirjan lentokoulutusohjelmaa pelkästään TMG-moottoripurjelentokoneella annettavaa ”moottoripurjelentäjän” SPL-lupakirjakoulutusta varten. Ohjelma tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2021. SPL-lupakirjan teoriakoulutusohjelmassa (20.12.2020) on jo mukana ne lisäosuudet, jotka vaaditaan TMG-moottoripurjelentoa varten.

 

Ilmailuliitto on toimittanut valmistuneet koulutusohjelmat Traficomiin ja ne ovat jo DTO-ilmoituksia varten käytettävissä. Mikäli Traficomilla on ohjelmiin nähden huomauttamista niitä hyväksyessään, on Purjelentotoimikunta päivittää niitä tarvittaessa.

 

Siirtymäaika purjelennon koulutuksessa EASA-vaatimuksiin päättyi 8.12.2020 ja kansallisen GPL-/MGPL-lupakirjan kelpoisuus EASA-koneilla lentämiseen tulee päättymään 8.4.2021. Uusien koulutusohjelmien myötä Ilmailuliiton purjelentokerhoilla on käytännön edellytykset viedä DTO-koulutusorganisaatioiden rakentaminen valmiiksi vuoden 2021 koulutusta varten.