30.12.2020 Uutiset

Pääkaupunkiseudun yleisilmailun mahdollisuudet on varmistettava nyt

Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvösen kannanotto Malmin tilanteesta 30.12.2020:

 

Hallituksella on edelleen eduskunnan asettama, voimassa oleva vastuu toteuttaa ratkaisut Malmin ilmailutoimintojen jatkumiselle hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä pääkaupunkiseudusta.

 

Helsingin kaupunki on 23.12.2020 ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin ilmailutoiminnan estämiseksi Helsinki-Malmin lentoasemalla. Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin välistä kiitotien maanvuokran riita-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa vuosi, ja asiassa on annettu nyt ensimmäinen päätös. Päätöksessä käräjäoikeus on hyväksynyt kaupungin kanteen häätövaatimuksen. Päätös ei ole lainvoimainen, ja sen käsittely jatkunee ylemmissä oikeusasteissa.

 

Suomen Ilmailuliitto edustaa harraste- ja urheiluilmailun kattojärjestönä jäseniään ja kiirehtii nyt pääkaupunkiseudun yleisilmailun ratkaisua. Liiton jäsenyhdistysten ja koko Suomen pienilmailun keskeinen toiminta-alue on pääkaupunkiseutu, jonka on oltava järkevästi saavutettavissa ilmateitse.

 

Pääkaupunkiseutu tarvitsee lentokentän pienkoneille – myös eduskunta edellyttää sitä

Helsinki-Malmi on ainoa pääkaupunkiseudun pienkonelentokenttä. Suomen Ilmailuliitto on pyytänyt vuonna 2016 Finavialta tarjouksen yleisilmailutoimintojen järjestämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Silloin Finavia ei nähnyt tälle mahdollisuutta. Kentän yleisilmailukäyttö on kuitenkin Finavian mukaan mahdollista normaalien palveluehtojen mukaisesti.

 

Eduskunta vaatii huhtikuussa 2018 asettamassaan lausumassa (Lex Malmi), että “valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.”

 

Hallitus on esittänyt lausuman toteuttamistoimenpiteeksi valtionavustusten (5 340 000 euroa) myöntämistä muille eteläisen Suomen lentopaikoille.   Eduskunta on toistuvasti hylännyt nämä esitykset. LVM:n tukea viime vuosina saaneet kentät eivät pidä itseään Malmia korvaavina.

 

Hallituksella on siis edelleen eduskunnan asettama, voimassa oleva vastuu toteuttaa ratkaisut Malmin ilmailutoimintojen jatkumiselle hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

 

Ilmailuliitto esitti ministerille uuden lentokentän perustamista

Mikäli Helsinki-Malmin lentoaseman lentotoiminnan estäminen sallitaan, on hallituksen ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin Helsingin seudun ilmailutoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi joko omistajaohjauksen kautta (Helsinki-Vantaan käyttö) tai rakentamalla uusi lentokenttä. Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka esitti 2.11.2020 liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle asian edistämiseksi konkreettisen ehdotuksen työryhmän perustamisesta uuden, monitoimisen yleisilmailukentän perustamiseksi.

 

Mikäli uuden lentokentän rakentamiseen päädytään, sen tulee sijaita enintään noin 30 kilometrin ja enintään noin 20 minuutin ajomatkan päässä nykyisestä Helsinki-Malmin lentokentästä. Kentän tulee mahdollistaa kaikkien Malmin ilmailutoimintojen jatkuminen: aikatauluttamaton ilmatie pääkaupunkiseudulle, koulutus, rajanylityspaikka, huolto- ja korjaustoiminta sekä ilmailuyhteisön muodostuminen.

 

Järkevintä olisi säilyttää toiminta nykyisellä paikallaan

Malmin osalta valtiolla on myös eduskunnan valtuutus ja käytännön työvälineet vaikuttaa asiaan suoraan Helsingin kaupungin suuntaan. Suomen Ilmailuliiton mielestä kaikkein järkevintä olisi säilyttää Malmi ilmailukäytössä. Lukuisat alkuperäisten päätösten jälkeen ilmenneet tosiseikat ovat muuttaneet merkittävästi edellytyksiä ja perusteita alueen muuttamista muihin tarkoituksiin. Malmin osalta kyseessä on myös suurempia kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuri- ja luontoarvoja, joita ei voida siirtää, vain menettää.

 

Missään tapauksessa lentotoimintaa ei saa sallia lopetettavan ilman selkeää osoitetta nykyiselle lentotoiminnalle, kentällä oleville ilma-aluksille ja muille ilmailutoiminnoille. Lentotoiminnan jatkuvuus pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulta pienkoneilla on taattava yleisen liikkumisen, sähköisen ilmailun, lentokoulutuksen ja harrasteilmailun mahdollisuuksien takaamiseksi.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi eduskunnan lausuman edellyttämällä tavalla.

 

Suomen Ilmailuliitto on yhteydessä ministeriöön asian edistämiseksi.

 

Timo Hyvönen

Puheenjohtaja, Suomen Ilmailuliitto ry

 

Lisää aiheesta:

 

Kokous SIL/Latikka – LVM/Harakka 02.11.2020

 

Lex Malmi-lausuma on edelleen voimassa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/K_1+2020.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EK_5+2018.aspx

 

Hanke yleisilmailun siirtymisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Muita Ilmailuliiton kannanottoja Mami-asiassa