02.12.2020 Uutiset

Kuumailmapallolentäjien lupakirjakoulutus EASA-vaatimusten mukaiseksi

Suomen Ilmailuliiton Ilmapallotoimikunta päivitti kuumailmapallolentäjän lupakirjaan tähtäävän suomalaisen koulutusohjelman. Päivitetty koulutusohjelma vastaa EASA-vaatimuksia, jotka tulevat voimaan vuoden 2021 alussa. Eri ilmailulajit ovat siirtyneet noudattamaan EASA-vaatimuksia lajikohtaisten siirtymäaikojen mukaan. Tämän vuoden lopussa päättyy siirtymäaika viimeisissä EASA-sääntelyn piiriin tulevissa lajeissa.

 

Ilmailuliiton Ilmapallotoimikunta on lähettänyt päivitetyn koulutusohjelman hyväksyttäväksi Traficomiin ja maksaa hyväksynnästä aiheutuvat kulut. Kun Traficom on hyväksynyt koulutusohjelman, se tulee kaikkien Ilmailuliiton kuumailmapallokoulutusorganisaatioiden käyttöön.