lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
26.11.2020 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 23.11.2020

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 23.11.2020 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

  • Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti on 4.11.2020 osallistunut SUEK:n järjestämään Liittojen antidopingtilaisuuteen.
  • Tmj Latikka on 18.11.2020 osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon.
  • Tmj Latikka on 21.11.2020 osallistunut Olympiakomitean syyskokoukseen.

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Jämi-säätiö sr:n hallituksen jäsen Taneli Äikäs ja varajäsen Ari Tolonen ovat ilmoittaneet eroavansa säätiön hallituksesta 30.11.2020.

Hallitus päätti valita Jämi-säätiö sr:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Juha Herralan ja varajäseneksi Kimmo Lehtosen jäljellä olevaksi hallituskaudeksi 1.12.2020–31.5.2021.

Hallitus päätti antaa liiton hyväksynnän European Air Sports -järjestön vuodelta 2019 esitetyistä taloustiedoista (financial figures) ja budjetista sekä päättää antaa hyväksynnän vastuuvapauden myöntämisestä EAS:n hallitukselle menneeltä toimintakaudelta.

Hallitus merkitsee tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneturvallisuusstrategian Ilmailun työryhmän toimintaa ja toimenpide-ehdotusluonnoksen.

Merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopiston tilannekatsauksen.

Merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Merkitsi tiedoksi liiton taloustilanteen.

Hallitus päättää hyväksyä Rinnelennättäjät ry:n Ilmailuliiton sääntöjen 4.2.a -kohdan mukaiseksi varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että liiton henkilöstö on käynyt Digiturvallinen työelämä -verkkokoulutuksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että liiton toiminnanjohtaja päättää toimiston siirtymisestä etätyöhön toistaiseksi.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 18.12.2020.